Reklama
Reklama

Články

Sbírka šatstva a domácích potřeb

17. 8. 2005

Ve dnech 18. až 29. srpna 2005 pořádala Charita Svaté rodiny Luhačovice sbírku šatstva a domácích potřeb pro Diakonii Broumov. Od občanů z Luhačovic i okolních obcí se vybralo 4,5 tuny šatstva a domácích potřeb. Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která ...

Ve dnech 18. až 29. srpna 2005 pořádala Charita Svaté rodiny Luhačovice sbírku šatstva a domácích potřeb pro Diakonii Broumov. Od občanů z Luhačovic i okolních obcí se vybralo 4,5 tuny šatstva a domácích potřeb. Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která vytvořila celorepublikovou banku oděvů, domácích a školních potřeb, hraček a dalšího materiálu.

Darované oděvy a věci se v této organizaci třídí, a dále ekologicky zpracovávají, za pomoci lidí z okraje společnosti a bez domova. Vytříděný humanitární materiál pak Diakonie Broumov poskytuje ve svých výdejních střediscích a ve spolupráci s jinými organizacemi po celé republice např. pomoc Rumunsku, Bulharsku, do českých azylových domů a chráněných dílen. Odvoz zajistila samotná Diakonie Broumov a na dopravu související s odvozem vybraného materiálu, jsme této organizaci pomohli od našich spoluobčanů vybrat částku 3.521,- Kč.

Děkujeme všem spoluobčanům Luhačovic i okolních obcí, kteří podpořili sbírku a přispěli tak svou dobrou vůlí chudým a potřebným lidem. Kdo nestihl přinést věci v rámci konání této sbírky nebo byl případně v této době na dovolené se může těšit na další sbírku, kterou se chystáme opakovat na jaře roku 2006.

Na této sbírce se podíleli dobrovolní pracovníci, kteří pomáhali třídit a balit přinesené věci. Chceme na tomto místě poděkovat hlavně všem těmto dobrovolníkům, protože je nesporně jejich zásluhou, že celá tato akce proběhla bez sebemenších problémů a ve velmi dobré náladě. Zejména pak děkujeme paní Hájkové, která nám ochotně pomáhala v průběhu celé sbírky.

Rádi bychom také povzbudili ty, kteří mají chuť se podílet na charitativní práci jako dobrovolní pracovníci, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým, a v každém z nás je skrytá solidarita a lidskost pro zachování důstojnosti každého člověka.

Autor: Regina Bittová

Mohlo by vás zajímat