Reklama
Reklama

Články

Svátek patrona farnosti

16. 3. 2005

 

Většinou si pamatujeme pouze data svátků svých blízkých. Pouze 19. březen, svátek všech Josefů, Pepíků, Jožků  se nám nějak vryl do paměti,  přestože

 

Většinou si pamatujeme pouze data svátků svých blízkých. Pouze 19. březen, svátek všech Josefů, Pepíků, Jožků  se nám nějak vryl do paměti,  přestože  nositelů tohoto populárního jména ubývá. Svatý Josef je  patronem Luhačovické farnosti, naši předkové mu zasvětili kapli u zámku. Jeden ze dvou zvonů v zámecké věži se jmenuje Svatý Josef. Tento světec je ještě navíc  jedním z patronů kostela Svaté rodiny. Pozorný návštěvník si jistě všiml, že na základním kameni, posvěceném papežem Janem Pavlem II. na Velehradě umístěném ve zdivu  nového kostela, je nápis "Svatý Josefe, starej se". Podle dobových pramenů se v Luhačovicích konaly v neděli po svátku tohoto světce pouti, které ovšem postupně zanikly.  V současné době farnost slaví svátek svatého Josefa adoračním dnem. Adorace jsou společné, či individuální motlitby před Ježíšem vystaveným v Nejsvětější Svátosti. Letos  budou věřící v zámecké kapli adorovat v pátek přes den a celou  noc z 18. na 19. března.

Svatý Josef je patronem řemeslníků, tesařů, truhlářů a bývá zobrazován s holí, tesařskými nástroji, s malým Ježíšem na rukou. Podle evangelia byl pěstounem  Ježíše a ochráncem jeho matky Marie. Kult svatého Josefa je poměrně nedávný, o jeho životě a ctnostech se v kázáních mluví teprve od XV. století.

 

Na závěr ještě několi pranostik:

Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.

Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.

Je-li na svatého Josefa hezky, rodí se málo obilí.

Svatý Josef s tváří milou, končí zimu plnou.

Autor: Luha info

Mohlo by vás zajímat