Reklama
Reklama

Pro přípravky - zakladní seznámení s pravidly

Fotbal se hraje s kulatým míčem o obvodu mezi 68 a 70 cm (průměr cca 22 cm) a hmotnosti mezi 410 a 450 g (na začátku utkání). Při zápasech na profesionální úrovni je obvykle připraveno více míčů, čímž se zamezuje zdržování hry způsobeném např. hledáním zakopnutého míče.

Fotbal (z anglického football, foot=noha, ball=míč), někdy též kopaná, je kolektivní míčová hra, která je nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě.

Mužstvo

Fotbal hrají 2 družstva po 11 hráčích, z nichž jeden musí být brankář. Střídání hráčů se může provádět pouze při přerušení hry, o střídání musí být informován rozhodčí, v soutěžích FIFA mohou být střídáni pouze 3 hráči. V ostatních utkáních smí být nasazeno až 5 náhradníků, pokud se však na tom dohodnou oba týmy a pokud informují rozhodčího. Kterýkoli hráč si smí vyměnit místo se svým brankářem, pokud informuje rozhodčího.
Klesne-li během hry počet hráčů pod 7, rozhodčí ukončí hru.

Utkání trvá dva poločasy po 45 minutách. Poločasová přestávka nesmí být delší než 15 minut.
Rozhodčí nastaví každý poločas o dobu, která byla promeškána střídáním, zraněním, zdržováním hry nebo z jiných důvodů. V případě prodloužení rozhoduje řád příslušné soutěže kolik minut a jakým způsobem se bude nastavovat. Většinou se nastavuje 2 x 15 minut, pokud se nerozhodne nastávají penalty.

Vítězem utkání je družstvo, které dosáhlo vyššího počtu vstřelených branek. Není-li dosaženo žádné branky nebo dosáhnou-li obě družstva stejného počtu branek, je výsledek utkání nerozhodný.

Hrací plocha

Hrací plocha musí mít tvar obdélníka. Délka hřiště musí být minimálně 90 a maximálně 120 metrů. Šířka musí být minimálně 45 a maximálně 90 metrů. Pomezní čára musí být vždy delší, než čára branková.
Před každou brankou je pokutové území 16,5 x 16,5m, které umožňuje brankáři hrát rukama. V každém pokutovém území je ve vzdálenosti 11 m od brankové čáry vyznačena pokutová značka.
Uprostřed středové čáry je vyznačen středový kruh o poloměru 9,15 m.     Branka je umístěna uprostřed každé brankové čáry. Každou branku tvoří dvě svislé brankové tyče postavené ve stejné vzdálenosti od rohových praporků, které jsou nahoře spojeny břevnem. Vnitřní strany brankových tyčí jsou od sebe vzdáleny 7,32 m, spodní strana břevna je ve výši 2,44 m nad zemí.

Míč musí být kulatý, musí být zhotovený z kůže nebo jiného schváleného materiálu, nesmí mít obvod větší než 70 cm a menší než 68 cm, na začátku hry nesmí mít hmotnost větší než 450 g a menší než 410 g, musí mít vnitřní tlak mezi 0,6 - 1,1 atm.

Hra

Před začátkem utkání se losuje mincí a družstvo, které vyhraje los, si vybere, na kterou branku bude v prvním poločase útočit. Druhé družstvo zahájí utkání výkopem.
Výkop se provede na začátku utkání, po dosažení branky, na začátku druhého poločasu, na začátku prodloužení. Při provedení výkopu jsou všichni hráči na své polovině, a dva hráči, kteří provádějí výkop jsou ve středové kruhu.
Fotbal se hraje nohama, hlavou, tělem, ale nikdy ne rukou. Rukou se hraje v případě, kdy se míč dostane mimo hřiště za pomezní čáru. Vhazuje se oběma rukama přes hlavu z místa ze kterého míč opustil hřiště.
Pokud míč opustí hřiště přes brankovou čáru mimo branku, a zahraje ho tam soupeř, tak brankář míč vykopává ze svého brankového území. Pokud však za tuto brankovou čáru zahraje vlastní hráč, soupeř kope rohový kop.

Branky je dosaženo, jestliže míč úplně přejde brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod brankovým břevnem a útočící družstvo předtím neporušilo žádné pravidlo.
Branky může být dosaženo z útočné akce, z přímého volného kopu, z pokutového kopu, z kopu z rohu, z kopu od branky, z výkopu. O tom, zda bylo nebo nebylo dosaženo branky, rozhoduje výhradně rozhodčí.

Zakázaná hra a nesportovní chování

Ofsajd
Ofsajdové pravidlo určuje, že hráč je mimo hru, jestliže v okamžiku zahrání míče je blíže k brankové čáře soupeře než míč a není-li blíže své brankové čáry obránce. Pokud tedy se hráč v ofsajdu aktivně účastní hry musí být zapískán ofsajd.
Posouzení ofsajdové pozice a zdali se hráč aktivně účastní akce, je na pomezním rozhodčím.

Přímý volný kop
Přímý volný kop nařídí rozhodčí ve prospěch soupeřova družstva, jestliže se hráč dopustí některého z dále uvedených přestupků, který je podle názoru rozhodčího bezohledný, riskantní nebo který je proveden za použití nepřiměřené síly: kopne nebo se pokusí kopnout soupeře, podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře, skočí na soupeře, vrazí do soupeře, udeří nebo se pokusí udeřit soupeře, strčí do soupeře, při odebírání míče skluzem se soupeře dotkne dříve než míče, drží soupeře, plivne na soupeře, úmyslně hraje míč rukou.
Přímý volný kop se provede z místa, kde k přestupku došlo, může se střílet přímo na branku.
Pokutový kop se nařídí ve prospěch družstva, které se nedopustilo přestupku. Pokutový kop se nařizuje pokud výše uvedené přestupky se provedou ve vlastním pokutovém území. Je opět na rozhodnutí rozhodčího zda má či nemá být penalta.

Nepřímý volný kop
Nepřímý volný kop se nařídí proti družstvu, které hraje nebezpečným způsobem, brání soupeři v pohybu, znemožňuje brankáři aby se míče zbavil, brankář se úmyslně dotkne rukou po přihrávce spoluhráče nebo když brankář se dotkne míče poté co se jej zbavil.

Napomenutí
Napomenutí od rozhodčího se provede žlutou kartou.
Žlutá se uděluje, když se hráč chová nesportovně, slovy nebo jednáním projevuje nespokojenost, soustavně porušuje pravidla, zdržuje navázání hry, nedodrží předepsanou vzdálenost při provádění volného kopu nebo kopu z rohu, bez souhlasu rozhodčího vstoupí nebo opustí hrací plochu.

Vyloučení
Rozhodčí vyloučí hráče tím, že mu ukáže červenou kartu. Za dvě žluté karty je automaticky jedna červená.
Červena se udělí, když hráč hraje surově, chová se hrubě nesportovně, plivne na soupeře nebo na jinou osobu, zabrání soupeřovu družstvu dosáhnout branky tím, že úmyslně zahraje míč rukou nebo zastaví hráče hrubým způsobem, použije pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků.