Reklama
Reklama

Články

Stavební práce v ZŠ Luhačovice

ZŠ Luhačovice - ilustrační foto/archiv
ZŠ Luhačovice - ilustrační foto/archiv

4. 5. 2020

„Město Luhačovice i přes složitou aktuální situaci připravuje a brzy zahájí investiční akci zaměřenou na statické zajištění základové konstrukce a podlah západního křídla hlavní budovy ZŠ Luhačovice na ulici Školní. Práce souvisí s plánovaným přesunem dětí z budovy bývalých jeslí do areálu ZŠ a navazujícím stěhováním sídla Domu dětí a mládeže ze zámku do budovy bývalých jeslí (Školní č.p. 811). Časová koordinace těchto náročných přesunů vyžaduje, aby byla hlavní budova ZŠ připravena na navýšení žáků ještě během této stavební sezóny," sdělil místostarosta Jiří Šůstek.

Statické zajištění základových konstrukcí, vytvoření nové podlahové desky a podlah v učebnách a sanace prasklin je potřeba z důvodu propadu stávajících podlah a výskytu prasklin na vnějších i vnitřních stěnách budovy. Roh objektu je stále aktivní, a to v důsledku dlouhodobějších sušších období za posledních několik let, kdy půda může vysychat do větších hloubek a následně dochází při opětovném zavlhčení k prosedání základu do základové půdy.

Pro zesílení základů jsou navrženy trubní mikropiloty délky 7,5 m, s injektovanou patou v délce 2 m.
Předpokládané náklady na statické zajištění budovy jsou ve výši 3,8 mil. Kč a budou celé hrazeny z vlastních prostředků města Luhačovice.

Předpokládáme, že stavební práce budou zahájeny na přelomu května a června 2020. Na statické zajištění budovy budou navazovat práce v interiéru (drobné stavební úpravy, podlahy, výmalby atd.).

Autor: Ing. Magdalena Blahová, vedoucí odboru správy majetku

Mohlo by vás zajímat