Reklama
Reklama

Články

TS v několika lokalitách přistaví kontejnery na velkoobjemový odpad


27. 4. 2020

Technické služby Luhačovice každoročně obyvatelstvu pomáhají s jarním úklidem tím, že přistavují na vybraná místa kontejnery, do kterých občané města mohou odložit oběmější odpad. Tuto možnost budou mít občané i letos, přestože původní plánované termíny byly kvůi vládním opatřením zrušeny. 

"S uvolněním stavu jsme se i na základě požadavků občanů rozhodli přistavovat kontejnery na velkoobjemový odpad v náhradních termínech. Občané zde mohou uložit velkoobjemový odpad, který svým rozměrem přesahuje možnosti popelnice. Upozorňujeme, že není možné do tohoto kontejneru ukládat nebezpečné odpady (akumulátory, pesticidy, sorbenty, barvy, oleje, polystyren), pneumatiky ani elektropřístroje (televize, ledničky, rádia, zářivky, počítače...). Tyto odpady mohou občané zdarma ukládat v provozní době na Sběrném dvoře v Luhačovicích," informovala Emílie Hálová za Středisko odpady fungující v rámci TS Luhačovice. Upozornila také, že odpady do přistavených kontejnerů mohou jen lidé s trvalým pobytem ve městě. "Tato služba je výhradně pro občany. Podnikající osoby fyzické nebo právnické musí řešit likvidaci odpadů dle zákona 185/2001 Sb. samostatně a na své náklady, nikoliv z poplatků občanů města," vysvětlia Hálová.

Další informace poskytnou Technické služby Luhačovice na telefonu: 724 651 034 .

 TABULKA S TERMÍNY PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ

 

Autor: Nikola Synek

Mohlo by vás zajímat