Reklama
Reklama

Články

Radnice upozorňuje: Důležité změny se týkají poplatků, platnosti dokladů i svatebních obřadů


1. 4. 2020

Město informuje občany o některých změnách, které byly zavedeny v souvislosti s nouzovým stavem.  Data uvádíme za jednotlivé odbory radnice, které mají danou věc v kompetenci. 

ODBOR DOPRAVY

  •  Řidičské průkazy, u kterých skončila platnost v době nouzového stavu, zůstávají do ukončení nouzového stavu platné.
  • Vyhotovené řidičské průkazy, o které občané dříve zažádali, vydáváme jen v odůvodněných případech na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání. 
  • Evidenční prohlídky vozidel, u kterých skončila platnost v době nouzového stavu, budeme akceptovat.

ODBOR SPRÁVNÍ:

  • Informujeme rodiče narozených dětí, že dochází k prodloužení lhůty pro výplatu finančního daru narozeným dětem, které mají v době narození trvalý pobyt v Luhačovicích. Chceme tak chránit především nejmenší občánky Luhačovic a jejich rodiče a minimalizovat tímto opatřením riziko nákazy.
  • Upozorňujeme občany, že se mohou prokazovat občanskými průkazy nebo cestovními doklady, u nichž skončila doba platnosti.
  • V současné době není povinnost požádat si o občanský průkaz z důvodu změny trvalého pobytu, rodinného stavu, ztráty, odcizení, prvního občanského průkaz při dovršení 15-ti let nebo z důvodu blížící se konci platnosti. Vyhotovené doklady, o které občané dříve zažádali, vydáváme jen v odůvodněných případech.
  • Dle sdělení MVČR není neodkladnou úřední záležitostí uzavření manželství. Svatební obřady se po dobu zákazu volného pohybu nebudou konat.Na domluvení nového termínu budou snoubenci kontaktováni pracovnicí matriky po ukončení tohoto zákazu.

ODBOR FINANČNÍ

  • Splatnost poplatku za psa se posunuje do konce května.
  • Vzhledem k aktuální situaci se preferují bezhotovostní platby převodem, případně použití bezkontaktní platební karty při úhradě v pokladně MěÚ.

Autor: Město Luhačovice

Mohlo by vás zajímat