Reklama
Reklama

Články

Obecně závaznou vyhlášku týkající se vybíraných místních poplatků nahradilo nově pět různých vyhlášek. Cena za svoz odpadu zůstává pro občany stejná, ale město chce systém svozu analyzovat

Z prosincového jednání luhačovických zastupitelů
Z prosincového jednání luhačovických zastupitelů

18. 12. 2019

Zastupitelstvo města Luhačovice schválilo na svém zasedání 12. prosince 2019 vydání hned pěti vyhlášek týkajících se místních poplatků, které samospráva vybírá od občanů. S účinností od 1. ledna 2020 nahradí jedinou vyhlášku, která toto téma dosud řešila.

„I když nově schválené vyhlášky přináší i některé novinky, praktických změn pro občany není mnoho. Například výše poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu bude stejně jako doposud i pro rok 2020 stanovena na 650,- Kč za rok. Důvodem rozčlenění původní jedné vyhlášky do více předpisů je požadavek odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra“ vysvětil starosta Luhačovic Marian Ležák.

Vyhlášky č. 4 až č. 8/2019 tak řeší jednotlivě poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek ze vstupného.

Co se týká odpadů, Zastupitelstvo města Luhačovice vydalo také další vyhlášku (č. 3/2019) řešící systém svozu odpadů a nakládání s nimi, kde zavádí v souladu s právní úpravou i oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Město, které má rozvinuté a ceněné odpadové hospodářství se chce v této problematice ale ještě více angažovat. „Chceme systém ještě zefektivnit, a to i co do výběru poplatků. Nejde zde o naše občany, ale i ty, kdo tu vlastní nemovitosti a o některé podnikající subjekty. Je nutné si uvědomit, že poskytovatelé služeb mají zákonem uloženo, aby měli smluvně zajištěn svoz a zpracování odpadů. Z namátkových šetření ale víme, že tak v řadě případů není. Chceme se proto na tento problém více zaměřit, analyzovat znovu celé naše odpadové hospodářství a případně některé věci přenastavit. V době, kdy se svoz i skládkování odpadu zdražují, musíme dohlédnout na to, abychom nemuseli zvedat ceny pro naše občany a dokázali zajistit, že na systém přispějí opravdu všichni, kdo jej využívají,“ upozornil starosta. Lepší dohled město chystá nad tím, aby v odpadových nádobách ve sběrných dvorech i na veřejných prostranstvích přibýval odpad jen od producentů, kteří na svoz přispívají. „Nově bude sběrný dvůr pouze pro občany s trvalým bydlištěm a větší bude i dohled na veřejné koše. Není možné, aby ve veřejných koších končily odpadky, jejichž odvoz by si měl někdo platit z vlastní kapsy. Provoz odpadového hospodářství se každoročně navyšuje a budeme usilovat o to, aby fungoval co nejefektivněji, nejen z provozní, ale i finanční stránky s ohledem na dopady pro občany,“ dodal starosta.

Z hlediska dalších poplatků vybíraných městem se nemění poplatek ze psů, jehož základní sazba zůstává na 1000,- Kč za rok a zvýhodněná 200,- Kč/rok.

Naopak poměrně zásadní změna, která se dotkne návštěvníků města a podnikatelů, nastala ve změně původního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity. Tyto dva poplatky byly nově sjednoceny do jednoho poplatku z pobytu. Dosud platná vyhláška stanovuje výši „lázeňského“ poplatku na 15 Kč pro návštěvníka a 6 Kč za obsazené lůžko pro poskytovatele ubytování. Novým ustanovením se sloučí tyto dvě částky do jednoho poplatku 21 Kč, který platí host ubytovateli a ten odvádí městu. V novém předpise byla ovšem stanovena zásadní změna. Od ledna se v lázeňských městech výběr nového poplatku nevztahuje na hosty, kteří budou čerpat pobyt s komplexní lázeňskou péčí, tedy pobyt zcela hrazený pojišťovnou. „Tuto změnu, které jsme museli vyhlášku přizpůsobit, před časem v parlamentu schválili zákonodárci. Bohužel to zřejmě bude pro naše město znamenat v ročním příjmu z dosud vybíraných „lázeňských poplatků“ výpadek více než milion Kč, což samozřejmě pocítíme v našem rozpočtu. Každé lázeňské místo jistě může potvrdit, že jen samotné náklady na běžnou údržbu lázeňského území se každým rokem zvyšují a města mimo přijaté poplatky vkládají do zvelebování těchto území nemalé finanční prostředky i z jiných zdrojů města. Všichni lázeňští hosté se dosud na poplatcích shodně podíleli a považuji za nešťastné, že místo, kde se jim vrací zdraví, takto nebudou ze zákona dále podporovat,“ poznamenal starosta.

Nejpozději od 17.12. budou obecně závazné vyhlášky zveřejněny na úřední desce města (včetně její elektronické obdoby). Jakmile vstoupí v platnost (k 1. 1. 2019) budou vyhlášky dostupné na www.mesto.luhacovice.cz v sekci dokumenty města mezi ostatními obecně závaznými vyhláškami.

 

Autor: Tisková zpráva (připravil N. Synek)

Mohlo by vás zajímat