Reklama
Reklama

Články

Období před "sametem" přibližují střípky ze zápisů tehdejší luhačovické kroniky


12. 11. 2019

Listopad patří výročí sametové revoluce roku 1989. Jak se žilo ještě před pádem totality a co také lidé v daném roce prožívali v tehdejších Luhačovicích ilustruje i několik střípků z kroniky města, které jsme vybrali ze zápisů roku 1989. Je otázka, nakolik byly jednotlivé texty přímo při zapisování ovlivněné již událostmi převratu. Nevybíráme jen popis revolučního kvasu, ale nejprve uvádíme i statě týkající se dalších událstí roku, které ilustrují dobu blížícího se pádu diktatury. Níže uvedené úryvky z kroniky r. 1989 sestavila pro mimořádnou přílohu letošních listopadových Luhačovických novin Hana Slováková. Na závěr připojujeme úryvek z kroniky, který přináší zásadní hodnocení celkového dopadu listopadových událostí roku 1989. 

" ...Přestože Luhačovice jsou podle vládního statutu z roku 1956 zařazeny na úroveň krajského města, přetrvávají nadále nedostatky a problémy v sortimentu zboží. Chybí sušené mléko, kondenzované mléko, rybí konzervy. Byl nedostatek párků, šunkového salámu, debrecínské pečeně, anglické slaniny. Byla špatná kvalita kvasnic. V prodejnách chyběly kvalitní saponátové prostředky, kosmetické prostředky. Nedostatkové byly chladničky s mrazničkou, mrazničky, barevné televizory, televizní antény. V metrovém zboží byl nedostatek sypkovin, damašků, flanelů, šatovek a dekorativních tkanin. Nebyla uspokojena poptávka po nočním prádle, dámských bavlněných košilkách a pletacích přízích, strojových jehlách a deštnících....

 

...V tomto roce se začal i na škole projevovat vliv Gorbačovovy perestrojky a glasnosti. V roce 70. výročí vzniku samostatnosti čs. státu se začaly kladně hodnotit i osobnosti (Masaryk, Beneš, Štefánik), které se dosud připomínaly spíše ve smyslu záporném. Samozřejmě se ještě oslavovalo 71. výročí VŘSR, výročí komunistického puče 1968 čili Vítězného února besedou s milicionáři. Ideově politické vzdělávání bylo nejen zbytečné, ale náročné na čas a trpělivost posluchačů, ale přímo škodlivé pro mladé učitele, kteří ve svých koreferátech měli řešit přestavbu naší společnosti, aniž by se nějak dotkli vedoucí úlohy všemocné KSČ...

 

...Koncem roku byl na Vysoké škole báňské zahájen státní výzkumný úkol. Alternativní výroba potravin a biologické zemědělství. Členstvím v oponentní radě byl pověřen zástupce JZD Zálesí, které bylo navrženo jako jedno z pracovišť, kde bude tento úkol prováděn...

 

...Během roku se naplnilo 6,04 mil lahví minerální vody Vincentka, z toho odvod do státní pokladny 65 %. Výrobní cena jedné láhve o objemu 0,77 litru i s vodou 2,68 Kčs. Velkoobchodní cena byla 1,80 Kčs, prodejní cena 3 Kčs. Ztráty hradil stát. Plnicí strojní zařízení je pro stáří a opotřebení zcela odepsáno a doslova slouží jen z dobré vůle....

 

...Letošní prvomájový průvod provázelo pochmurné studené, deštivé počasí. Proto také kdo nemusel, zůstával doma. Podstatnou část průvodu tvořila školní mládež se svými učiteli, zaměstnanci lázní a pracovníci JZD Zálesí, slavnostně vyzdobený historický kočár a alegorický vůz, přibližující moderní zemědělskou techniku, národopisný dětský soubor JZD Malé Zálesí, do pochodu hrála dechová hudba Zálesanka. Po příchodu na Lázeňské náměstí se většina účastníků rozešla, takže ani nevyslechla projevy vděčnosti Sovětskému svazu...

 

 

"....Skončila vláda komunistické strany, která si podle sovětského svazu osobovala právo mluvit do všeho ění v našem státě a také rozhodovat po celých 42 let. A toto právo si dala zpečetit ústavním zákonem. Po sametové revoluci, která následovala po událostech 17. listopadu 1989, na záýkladě požadavků Občanského fóra složil prezident Husák svoji funkci, což bylo přijato v celém státě se všeobecným souhlasem stejně jako odvolání Miloše Jakeše z funkce generálního tajemníka ÚVKSČ z funkce generálního tajemníka KSČ a dalších členů ÚV KSČ. Novým prezidentem byl jednomyslně zvolen dramatik a spisovatel  Václav Havel. V celosvětovém dění vzbudilo pozornost i naději našich občanů setkání představitelů USA a SSSR George Busche a Michaila Gorbačova na Maltě. Také v Luhačovicích zavál čerstvý revoluční vítr. Občanské fórum i Křesťanské fórum vyslovily požadavek na odvolání dosavadního předsedy národního výboru Cyrila Mikulce On sám pořádal o uvolnění z této funkce i z poslaneckého mandátu. Předchýzelo tomu však několik večerů ve zcela zaplněném velkém sále kulturního domu Elektra, kde to bouřilo spontánními protesty a žalobami na nesprávná, nespravedlivá a škodlivá jednání nomenklaturních kádrů různých stupňů a oprávněnými požadavky o nápravu křivd..." 

 

Zdroj textů: Kronika města Luhačovice (uložena v Okresním archivu Zlín)

Autor:

Mohlo by vás zajímat