Reklama
Reklama

Články

Konference se věnovala dopravě


26. 9. 2019

V Luhačovicích se 26. 9. uskutečnil ve Společenském domě už 9. ročník mezinárodní konference zaměřené na dopravu. Setkání řady zainteresovaných odborníků i významných politických špiček nazvané "Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů" se tradičně účastní představitelé ministerstev, krajů z obou stran československé hranice, ale také zástupců akademické sféry, ŘSD, SFDI a dalších organizací.

V úvodu akce hosty ve městě přivítal starosta Luhačovic Marian Ležák. Ten poukázal na důležitost tématu dopravy také pro samotné lázeňské město. „Kromě tří základních pilířů našeho města, kterými jsou léčivé prameny, krásná architektura a příroda, je tu také čtvrtý, kterým je doprava. Její význam je pro nás jako pro každé město zásadní. O to více, že jsme město lázeňské, kde se lidé léčí s dýchacími potížemi, přitom tu ale máme významnou tranzitní dopravu a denně projíždí Luhačovicemi 16 000 aut, včetně tisíců nákladních vozidel. Usilujeme proto ve spolupráci se státem a krajem o vybudování obchvatu města. Problematika složitého prosazování dopravních staveb, které mají sloužit veřejnosti, je mi tedy velmi blízká a jsem rád, že se jim tato konference věnuje,“ poznamenal starosta Marian Ležák.

Konference upozorňuje na to, že přestože je na pomezí Moravy a Slovenska i v dalších částech ČR přichystána řada dopravních staveb, některé z nich se stále nedaří rychle uskutečnit. Nejde přitom ale jen o jejich finanční náročnost, důvodem bývají například problémy s výkupem pozemků nebo právní kroky různých aktivistů, které blokují možnost výstavby dálniční sítě. Na dopravní dostupnosti je přitom závislý ekonomický rozvoj regionů. Vybudování některých dopravních staveb může navíc ulevit mnoha obyvatelům měst a obcí od tranzitní dopravy, pokud budovaná komunikace plní funkci dopravního obchvatu těchto sídel. Téma rekodifikace stavebního práva jako zásadního opatření k urychlení přípravy staveb tak bylo také jednou z problematik, kterým se letošní konference věnovala. Hlavní část programu byla rozdělena na dva přednáškové bloky nazvané „Naplňování záměrů realizace prioritní sítě dopravní infrastruktury, stav přípravy programového období 2020+" a „Splňuje stav dopravní infrastruktury potřeby společnosti?" Ještě než se tyto přednáškové bloky rozběhly, byly na akci předány symbolicky mapy s vyznačením dálničního propojení ČR a SR, jak by mělo po dokončení vypadat. Zástupci hospodářských komor je předali představitelům Ministerstva pro místní rozvoj ČR a ministerstev dopravy ČR a SR. Závěry konference byly na konci akce již tradičně zveřejněny v dokumentu Luhačovická výzva, který poukazuje na nejpalčivější problémy související s budováním konkrétních dopravních staveb v současnosti a navrhuje jejich řešení. Více informací k akci lze najít na stránkách http://konference-morava.cz/

               

Autor: Nikola Synek

Mohlo by vás zajímat