Reklama
Reklama

Články

Město Luhačovice a Lázně Luhačovice a.s. vyřešily financování péče o lázeňský areál dohodou


30. 5. 2018

Smlouvu o narovnání a úpravě vzájemných vztahů, řešící financování veřejně přístupného luhačovického lázeňského areálu podepsali 30. května v budově luhačovické radnice starostka města Marie Semelová, generální ředitel akciové společnosti Lázně Luhačovice Eduard Bláha a Radek Skovajsa, ředitel obecně prospěšné společnosti Lázeňská kolonáda Luhačovice, která má pozemky areálu od Lázní pronajaty. Je tak po letech zažehnán spor mezi Lázněmi a městem, který se dostal až k soudu. Znění smlouvy předtím 29. května posvětili luhačovičtí městští zastupitelé, kteří schválili příslušné usnesení, v němž přijetí smlouvy odsouhlasili a pověřili starostku jejím podpisem. Díky smlouvě se vyřešila letitá otázka podílu města na financování údržby lázeňského areálu, který je veřejným prostranstvím.

Smlouva řeší financování nejen za aktuální rok a za budoucí léta, ale také jednorázovou platbu jako náhradu za užívání prostranství veřejností v minulých letech. Tato platba bude poskytnuta ve výši odpovídající hodnotě 50 % lázeňského a rekreačního poplatku za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 vybraného na území města Luhačovice, tj. ve výši 5 213 453 Kč.

 Za rok 2018 i za další roky pak za přesně specifikovaných podmínek má město hradit 50 % vybraného lázeňského poplatku z předešlého roku. V roce 2018 podle smlouvy činí toto finanční plnění 2 794 266 Kč. Platí však také, že pokud od třetích subjektů Lázně na údržbu areálu získají nějaké příspěvky, o polovinu jejich výše se sníží plnění od města. Město Luhačovice se kromě úhrady poloviny z vybraných poplatků Lázním ve smlouvě také zavazuje, že od letoška každoročně bude investovat v lázeňském areálu nad rámec výše uvedeného částku 300 000 Kč do pořízení, úprav, oprav a údržby nebo obnovy mobiliáře a podobně.

 Společnost Lázně Luhačovice, a. s. se mimo jiné zavazuje, že nebude po městu Luhačovice požadovat další plnění, bude odebírat služby týkající se údržby dotčených pozemků od příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice, kterou město zřizuje. Společnost Lázně Luhačovice, a. s. je povinna také do 30 dnů po podpisu této smlouvy podepsat a podat Okresnímu soudu ve Zlíně zpětvzetí žalobního návrhu, který k soudu před časem proti městu podala. Soudce při prvním stání u soudu koncem roku 2017 ale doporučil Lázním a městu, aby se ještě pokusily dohodnout mimosoudně na řešení sporu, které by bylo přijatelné pro obě strany, což se nyní po další řadě jednání města s Lázněmi podařilo.

„Bylo obtížné se dohodnout zejména na výši částky, kterou by město mělo jako náhradu za užívání areálu veřejností platit. Proto jsme myslím spravedlivě lázním navrhli tuto variantu  vycházející z výběru lázeňského poplatku. Rozhodně si myslím, že uzavření dohody je dobrá zpráva pro lázeňské město Luhačovice,“ komentoval dohodu místostarosta Luhačovic Radomil Kop, který vedl tým, který za město s Lázněmi z pověření zastupitelstva dohodu vyjednával.

 Jak podotkla starostka Marie Semelová, nebylo jednoduché ani to, aby se na schválení dohody shodli městští zastupitelé. „Jsem ráda, že se dohody podařilo dosáhnout, protože jednání zastupitelů na toto téma proběhlo mnohokrát a vždy ve velmi bouřlivé atmosféře,“ komentovala Semelová. Město se podle ní zavázalo k úhradám plnění, ovšem jednak urovnalo vztahy se zásadním partnerem v rámci Luhačovic a navíc peníze půjdou správným směrem. „Ty částky se budou investovat do zeleně, infrastruktury a zkrátka těch věcí, které je v lázeňském areálu nejvíce potřeba zlepšit a zvelebit. Místní lidé a návštěvníci to jistě ocení,“ poznamenala Semelová. 

Autor: Tisková zpráva města Luhačovice

Mohlo by vás zajímat