Reklama
Reklama

Články

Lázně chystají řadu investic včetně opravy kolonády

Opravovat se má i kolonáda (foto J. Dostál)
Opravovat se má i kolonáda (foto J. Dostál)

6. 3. 2018

Řadu investic realizovaných v blízké době plánuje akciová společnost Lázně Luhačovice. Zamýšlená je například revitalizace kolonády a haly Vincentka nebo Vodoléčebného ústavu. 

Rekonstrukce Palace: Komfortnější stravování i moderní vstupní hala

Zvýšení kvality poskytovaných služeb. To je cíl rekonstrukce hotelu Palace, která probíhá od 5.2. do 11.3.2018. V restauraci jsou naplánovány úpravy povrchů, dodávka židlí a repase stolů. Součástí je i realizace rautového výdeje v restauraci pro samoplátce a rekonstrukce sociálního zařízení. Výrazné změny budou v prostoru kavárny, kde bude vybudována druhá restaurace. Počítá se zde s odstraněním boxů a jejich nahrazení novými židlemi a stoly. Proměnou projdou i prostory přilehlého baru. Rekonstrukce se dotkne také kuchyně a bude vybudována nová zásobovací cesta včetně výtahu pro dovoz jídla.
Ve vstupní hale se hosté mohou těšit na nový sedací nábytek, recepční pult, vstupní automatické dveře do hotelu i koberce. Původní koberce budou také vyměněny nejen na všech pokojích, ale i na chodbách. Celková investovaná částka dosáhne 25 mil. Kč s DPH za 5 týdnů.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 52. Výzva IROP – Revitalizace vybraných památek II., která byla vyhlášena dne 6.9.2016, byly podány Lázněmi Luhačovice, a.s., níže uvedené projektové žádosti.

Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích nominovaných na zápis do UNESCO
Předmětem projektu je obnova kulturní památky – Kolonáda v Luhačovicích sestávající z Velké kolonády, haly Vincentka a Malé kolonády. Dojde nejen k záchraně objektu kulturního dědictví, ale rovněž ke zpřístupnění prostor památky, které byly dosud veřejnosti odepřeny (např. vybudování expozice v II. NP haly Vincentka, zpřístupnění pítka pramene Amandka).
Datum podání žádosti: 9.11.2016
Celkové výdaje projektu: 103 978 653,10 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 103 591 453,10 Kč
Podpora celkem: 98 411 880,44 Kč (95 % ze způsobilých výdajů projektu vč. DPH)
Vlastní zdroje financování: 5 566 772,60 Kč
V současné době, po ukončení příjmu žádostí, probíhá kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí projektu, věcné hodnocení, ex-ante analýza rizik. Jedná se o období cca 5-6 měsíců.
Předpoklad vydání právního aktu při získání dotace: podzim 2017
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace: 05/2018
Předpokládané datum předání díla: 12/2021
Předpokládané datum proplacení dotace: 05/2022

Revitalizace areálu Vodoléčebného ústavu s plovárnou v Luhačovicích – realizace staveb Dušana Jurkoviče navržených na NKP
Revitalizace kulturní památky areálu Vodoléčebného ústavu s plovárnou v Luhačovicích představuje jedinečnou příležitost, jak zabránit zhoršování jejího technického stavu, přiblížit ji původnímu stavu a co nejvíce rozšířit její využití zpřístupněním nových, dosud uzavřených prostor pro veřejnost. Jádrem expozice budou samotné historické stavby ve své převážně autentické podstatě doprovázené obrazy a zvuky tří fenoménů vážících se k tomuto místu: léčivých sil přírodních zdrojů, architektury Dušana Jurkoviče a hudby Leoše Janáčka.
Datum podání žádosti: 6.1.2017
Celkové výdaje projektu: 110 265 505,60 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 86 471 942,80 Kč
Podpora celkem: 73 501 151,38 Kč (85 % ze způsobilých výdajů projektu bez DPH)
Vlastní zdroje financování: 36 764 353,70 Kč
Předpoklad vydání právního aktu při získání dotace: podzim 2017
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace: 02/2019
Předpokládané datum předání díla: 12/2021
Předpokládané datum proplacení dotace: 05/2022

FOTO: Vodoléčebný ústav s Jurkovičovou plovárnou (snímek J. Dostál)

 

Další investice

Dětská léčebna Vítkov
Na dětské léčebně Vítkov plánujeme rozšířit již nedostačující prostory jídelny včetně příslušných gastroprovozů (výdej a příprava jídel). Stavební úpravy se také dotknou dalších částí objektu. Vstupní prostor se zvětší na úkor současné tělocvičny. Hosté tak budou mít k dispozici větší vstupní halu s recepcí, dětským koutkem a venkovní krytou terasou. Tělocvična bude přesunuta do nové třípodlažní přístavby, kde se počítá i se 4 pokoji s kapacitou 12 lůžek. Celkem bude mít Vítkov 108 lůžek. Práce budou zahájeny v listopadu 2018 a s dokončením se počítá v polovině roku 2019. Investice by měla dosáhnout 30 mil. Kč s DPH.

Lázeňská cukrárna – modernizace interiéru
V Lázeňské cukrárně budou realizovány drobné stavební úpravy a modernizace interiéru. Ta spočívá hlavně v celkovém novém materiálovém a barevném řešení prostoru, kompletní výměně sedacího nábytku a je navržen i nový výdejní pult. Vyměněny budou podlahy a nově budou řešeny podhledy. Modernizace se dotkne i venkovní zahrádky pro letní provoz. Navrženo je venkovní sezení na stávajících místech se zastíněním slunečníky. Cílem modernizace Lázeňské cukrárny je vytvořit nový, moderní a reprezentativní prostor, který bude odpovídat současným potřebám hostů a návštěvníků. Celková investovaná částka bude přibližně 4 mil. Kč. Realizace bude probíhat v jarních měsících letošního roku.

Autor: Tisková zpráva (Lázně Luhačovice, a.s.)

Mohlo by vás zajímat