Reklama
Reklama

Články

Zastupitelé schválili návrh možné dohody města s Lázněmi Luhačovice

luhačovická radnice (foto archiv)
luhačovická radnice (foto archiv)

27. 2. 2018

Na zasedání 26. února se zastupitelé města Luhačovice věnovali zejména možnostem mimosoudní dohody s akciovou společností Lázně Luhačovice ve věci sporu o financování údržby luhačovického lázeňského areálu. 

Ten je majetkem akciovky, ovšem je zároveň i veřejným prostranstvím, kam tak mají přístup všichni občané i návštěvníci Luhačovic. Zastupitelé proto schvalovali podobu možné dohody o mimosoudním vyrovnání. Odsouhlasili návrh, který počítá s následujícím řešením. Město by protistraně platilo jako příspěvek na údržbu lokality každoročně polovinu finanční částky, kterou získá výběrem lázeňského a rekreačního poplatku. Ten musejí ze zákona odvádět bez výjimky všichni hoteliéři a provozovatelé lázní za každého ubytovaného hosta. Celkově jde přitom každoročně v Luhačovicích o milionové částky. Za rok 2017 bylo kupříkladu vybráno 5 731 000 Kč, což je významný zdroj příjmů. Součástí schváleného návrhu je rovněž kompenzace za už uplynulá období. Město je totiž ve schváleném návrhu dohody ochotno zaplatit Lázním také polovinu vybraných lázeňských poplatků i za dva další předešlé roky. Tím ovšem vstřícnost samosprávy ve snaze vyřešit spor mimosoudně nekončí. Luhačovice jsou ochotny zavázat se také k dalšímu plnění. A sice každoročně investovat v lázeňském areálu 300 000 Kč například do nových laviček, odpadkových košů, oprav osvětlení a podobně. Vždy má být přitom určeno ve spolupráci s Lázněmi, na co konkrétně v daném roce prostředky půjdou.
Ve schváleném návrhu mimosoudního řešení sporu je ale samozřejmě i klauzule o tom, že v případě přijetí těchto podmínek Lázně stáhnou žalobu podanou na město a nebudou požadovat v dalších letech nic nad rámec zmíněných úhrad, zakotvených v připravené smlouvě.
Odhlasovat takové významné výdaje na financování lázeňského areálu nebylo pro luhačovické zastupitele jistě vůbec jednoduchým rozhodnutím. Zejména v souvislosti s tím, že Luhačovice musí řešit v současnosti také řadu problémů vzniklých navrácením majetku potomkům šlechtického rodu Serenyiů. Například kvůli vrácení budovy luhačovického zámku tak nejspíše bude muset město za řadu milionů vybudovat novou stavbu, která by vyřešila budoucí přesun Domu dětí a mládeže Luhačovice a ZUŠ Luhačovice ze zámku do jiných prostor. Tato akce bude muset být zřejmě financována úvěrem. Zároveň bude ještě nutné zajistit finanční prostředky na úhrady související s údržbou lázeňského areálu v minulosti, jak je navrženo v dohodě. I tak však kompromisní řešení sporu dohodou vyjde zřejmě levněji, než kdyby se spor po léta táhl u soudu. Na to konec konců upozornil obě strany při prvním stání u Okresního soudu ve Zlíně koncem roku 2017 soudce Tomáš Pavlíček. Na jeho doporučení se tak město s Lázněmi ještě pokoušejí mimosoudně dohodnout a z jednání o kompromisním řešení vzešel právě koncept dohody, který zastupitelé se zanedbatelnými úpravami schválili.
„V návrhu dohody jsme nabídli plnění na samé hranici našich možností. Doufám proto, že Lázně nabízenou dohodu přijmou a spor tak bude vyřešen," věří proto místostarosta Radomil Kop.
Právě on je spolu s dalším zastupitelem, právníkem Přemyslem Janíkem a právničkou radnice Jitkou Kapsovou součástí vyjednávacího týmu, který s vedením Lázní dohodu v uplynulých měsících pokoušel vyjednat. Další krok tak je nyní na vedení Lázní, zda nabízené řešení přijme a spor tím ukončí. A na tom mají zájem jistě obě dotčené strany. „Stále jsem přesvědčen, že město a Lázně musejí fungovat jako jeden celek a jen to je garancí udržení vysoké kvality cestovního ruchu, která byla v Luhačovicích nastavena," uzavřel Kop.

Autor: Nikola Synek

Mohlo by vás zajímat