Reklama
Reklama

Články

Rekonstrukce budovy 137 si vyžádá přesun části úředníků radnice

Budova 137 na Masarykově ulici
Budova 137 na Masarykově ulici

17. 1. 2018

Jedna z nejvýznamnějších investic, které na tento rok naplánovalo město Luhačovice, je oprava budovy číslo popisné 137 na Masarykově ulici, kde sídlí i část úředníků radnice. 

„Důvodem rekonstrukce je, že objekt je už ve špatném technickém stavu, zejména z hlediska tepelně izolačních vlastností budovy a oken," přiblížil vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Luhačovice Jiří Šůstek. Budova tak bude zateplena, vymění se na ní okna a získá novou fasádu. Opravy pláště budovy však nebudou právě jednoduché. Problém je zejména v tom, že upevnění a izolace tyrkysových skleněných desek, kterými je budova obložena obsahují škodlivý karcinogenní azbest. „Ten není nebezpečný dokud je skryt v plášti budovy, ale ve chvíli, kdy se odkryje. Při opravě proto bude muset být vše podřízeno tomu, aby se azbest neuvolnil do okolí a neznamenal tak zdravotní rizika," poznamenal Šůstek. Odstraňování materiálu z povrchu budovy proto bude probíhat tak, že plášť bude odborně zakryt fólií a prostor s azbestem bude pod tlakem odsáván. „Celou demontáž a odbornou likvidaci azbestu zajistí specializovaná firma," doplnil Šůstek.

Kromě obnovy pláště objektu se rekonstrukce bude týkat i některých dalších věcí. „Počítá se také s výměnou elektroinstalace a vybudováním nového topného systému. Kromě toho se realizují i některé dispoziční změny. Prostory tak budou lépe odpovídat provozním potřebám úředníků institucí, které v objektu sídlí," nastínil Šůstek. Dále mají být vyměněny i podlahové krytiny.
Celkově si rekonstrukce vyžádá i vzhledem k problému s azbestem nemalé náklady. „Opravy budou stát přes 16 milionů korun, přičemž 4 miliony se podařilo získat jako dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Zbytek se hradí z rozpočtu města," popsal Šůstek.
Opravy budou znamenat samozřejmě problém pro ty, kdo v budově sídlí a také pro občany, kteří sem za úřady a službami soukromých subjektů míří. Rekonstrukce si vyžádá přesun některých z uživatelů objektu jinam. „Ne ale všech, protože plášť s azbestem nekomplikuje například opravu přízemí, kde je jen sokl. Pracovníci budou moci zůstat také v nejvyšším patře budovy, kde sídlí Luhačovské zálesí, o.p.s," dodal Šůstek. Přestože například optik nebo banka v pronajatých prostorách přízemí budou moci zůstat i během oprav, přesune se řada úředníků z vyšších pater, kde sídlí část pracovníků MÚ Luhačovice a také další úředníci. Pro ty budou muset být na období rekonstrukce zajištěny provizorní náhradní prostory. Radnice má v budově 137 pracoviště živnostenského oddělení správního odboru (4 zaměstnanci) a je zde také Sociální obor (6 zaměstnanců). Všichni úředníci se přesunou během první poloviny března na nová dočasná působiště. Kam, to přiblížil tajemník MÚ Luhačovice František Hubáček. „Živnostenské oddělení bude přesunuto do druhé budovy základní školy, tedy bývalých jeslí. Sociální odbor bude přesunut do hlavní budovy ZŠ, kde je k dispozici prázdný byt, který byl dříve určen pro školníka," uvedl tajemník.
Přesunuty budou i další úřady, které v budově působí, ale nespadají pod luhačovickou radnici. „Do nedalekého penzionu Forst v Zatloukalově ulici se dočasně přesune pracoviště Finančního úřadu. V nové lokalitě bude fungovat už od 1. března," upřesnil Hubáček. Přesunuto bude i pracoviště Úřadu práce. „Ohledně něj ještě jednáme o poskytnutí prostor v budově zdravotního střediska, která také patří městu," sdělil Hubáček s tím, že další informace budou včas občanům sděleny jak vyvěšením u vchodu na samotné opravované budově, tak zveřejněním na internetových stránkách města (www.mesto.luhacovice.cz).
Co se týká přesunu městských úředníků, budou rovněž části jejich archivů převezeny dočasně do opravené budovy Technických služeb. Situace s přesunem institucí pro veřejnost i samotné pracovníky nebude jednoduchá. Tajemník proto apeluje na občany, aby byli k fungování úředníků v náhradních prostorách shovívaví. „Všichni se budou snažit, abychom veřejnosti poskytovali služby stále na stejné úrovni i v náhradních prostorách, lidé by ale přeci jen měli brát v úvahu to, že pracovníci budou působit v provizorních podmínkách," podotkl Hubáček. Všichni úředníci, kterých se to týká, budou muset být zcela přesunuti do konce března, aby mohla stavba začít. Termín, kdy se bude budova 137 opravovat doplnil za odbor správy majetku jeho vedoucí Jiří Šůstek.
„Zahájení rekonstrukce je 1. dubna. Všechny práce na budově 137 pak musejí být hotovy do 15. listopadu," uzavřel Šůstek.

Autor: Nikola Synek

Mohlo by vás zajímat