Reklama
Reklama

Články

Chcete mít Vánoce klidné? Je dobré dodržet i některé bezpečnostní zásady, radí hasiči


19. 12. 2017

Aby zůstaly na období Vánoc a příchod dalšího roku jen příjemné vzpomínky a nezměnilo se nám nejkrásnější období roku naopak vlastním přičiněním v nezapomenutelnou noční můru, radí hasiči dodržovat některá pravidla. Svědomitým počínáním tak můžeme předejít řadě zbytečných potíží, které by nám i našim blízkým mohly sladké prožití svátků zásadně překazit. 


Že jsou doporučení na dodržování požární bezpečnosti během vánočních svátků na místě, dokazuje i následující statistika. Během Štědrého dne 24. prosince 2016 museli hasiči v republice zasahovat u 48 požárů, při nichž byla 1 osoba usmrcena a 6 osob zraněno. Škoda na majetku se pohybovala ve výši přes 2 miliony korun.

Statistika – Počet požárů na Štědrý den 24. prosince

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet požárů

52

41

70

60

41

39

54

24

50

60

45

48

Škoda

v mil. Kč

5,5

3,0

3,4

5,5

251,9

2,2

2,2

1,46

1,1

4,7

9,0

2,3

Počet usmrcených

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

3

1

Počet zraněných

6

14

3

5

6

7

7

6

1

8

3

6

 

V období všech tří dnů vánočních svátků od 24. do 26. prosince 2016 vyjížděly jednotky hasičů k celkem 119 požárům, z čehož 4 požáry vznikly od vznícení potravin při vaření, 5 požárů od hořící svíčky a 21 požárů vzniklo od topidel a komínů. Koncem kalendářního roku také více hoří traviny, dřeviny a odložené věci na balkonech od zábavní pyrotechniky.

K nejčastějším příčinám požárů patří lidská nedbalost při kouření, používání otevřeného ohně, nesprávná obsluha přístrojů a zanedbání bezpečnostních předpisů.

Příklady vánočních požárů v roce 2016:

Na Štědrý den se v domově pro osoby se zdravotním postižením vznítil od prskavky vánoční stromeček ve společenské místnosti. Požár způsobil škodu ve výši 400 000 Kč a 2 osoby byly zraněny. V Domažlicích likvidovaly jednotky hasičů požár podkroví bytového domu způsobený hořící svíčkou ponechanou bez dozoru. Tři osoby byly zraněny a tři osoby se nadýchaly zplodin hoření.


Vánoční rady hasičů aneb na co si dát zejména pozor

Adventní věnce

Adventní věnce plněné pilinami a bez nehořlavých podložek jsou určeny pouze k dekoraci a svíčky na nich bychom nikdy neměli zapalovat. Rizikové jsou i věnce, kde není dostatečně připevněný držák pod svíčku nebo je kolem svíčky příliš mnoho chvojí. Každý prodávaný výrobek by měl být opatřen návodem k použití, ve kterém se lze dozvědět, jak s předmětem bezpečně zacházet.

Svíčky a prskavky

Hořící svíčky a prskavky jsou otevřeným ohněm a proto bychom je v domácnosti nikdy neměli nechávat bez dozoru. Při odchodu z místnosti je nutné všechny řádně uhasit. Ve vzdálenosti 10 cm od plamene svíčky může být teplota až 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastu či textilií. Hořící svíčku umísťujeme na stabilní nehořlavou podložku. Svíčka musí stát v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (jako jsou záclony a potahy), nesmí se pokládat do průvanu nebo do polic ve skříňkách. Rizikovým faktorem jsou malé děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.

Prskavky používáme jen nad nehořlavým povrchem a při použití je držíme stranou od těla. Nikdy nevdechujeme kouř z prskavek, který je zdraví škodlivý. Před uložením do komunálního odpadu prskavky zchladíme, např. namočením do nádoby s vodou nebo zapíchnutím do sněhu.

Elektrické vánoční dekorace

Světelné řetězy a jiné elektrické vánoční dekorace nakupujeme v kamenných obchodech a kontrolujeme, zda byly certifikovány pro český trh. Vždy dodržujeme návod k použití. Důležité jsou informace: do jakého prostředí je výrobek určen, jak dlouho smí být v provozu (svítit) a jaký je jejich maximální příkon.

Pečení a vaření

Ani plamen plynového sporáku není možné nechat bez dozoru. Zejména při smažení dbáme zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vznícení potravin na pánvi. Pokud se tak stane, nikdy nehasíme horký olej vodou! Doporučený postup je: vypnout přívod energie, zakrýt pánev poklicí či plechem a oheň bez přístupu vzduchu nechat uhasnout.

Vytápění

Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká kvůli neopatrnému zacházení s topidly a zanedbáním péče o komíny. K topení používáme výhradně topivo určené pro dané topidlo a oheň nikdy nezapalujeme pomocí vysoce hořlavých látek, např. benzinu. V okolí topidla neumísťujeme hořlavé látky, jako je dřevo či papír. Popel ukládáme na bezpečné místo.

Nejvíce požárů komínů způsobují nevyčištěné saze v komíně. Mezi další příčiny patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a spáry v komíně. Komíny je nutné pravidelně čistit a nechat zkontrolovat odborníkem. Více viz http://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-cest.aspx

Zábavní pyrotechnika

Nakupujeme pouze zábavní pyrotechniku uváděnou legálně na český trh, která obsahuje návod výrobce k použití a certifikační značku. Doma zábavní pyrotechniku uložíme na suchém místě, ne v blízkosti krbu či jiného otevřeného ohně, kde by mohlo dojít k její iniciaci. S pyrotechnikou manipulujeme tak, abychom neohrozili život a majetek svůj ani nikoho jiného, nejlépe na volném prostranství minimálně 100 metrů od nejbližšího obydlí.

Co dělat v případě požáru

Pokud dojde k požáru, je nutné zachovat klid. Nejprve zachraňujeme život a zdraví své a svých nejbližších, teprve potom zachraňujeme majetek.
Požár co nejdříve oznámíme hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112.
Jestliže je to možné, snažíme se požár uhasit nebo zabránit jeho dalšímu šíření. Využijeme k tomu hasicí přístroj nebo hydrant na chodbě. Elektrické přístroje je nutné před hašením vypojit z elektřiny. Elektrické přístroje se nikdy nehasí vodou ani pěnovými hasicími přístroji.
Při pohybu v zakouřeném prostoru se držíme při zemi a dýchací cesty si chráníme navlhčenou textilií.
Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujeme ostatní a snažíme se jim pomoci do bezpečí.
Každý požár, i uhašený vlastními prostředky, je nutno bezodkladně nahlásit hasičům a do příjezdu vyšetřovatele požárů nic neuklízet. Za neohlášení požáru hrozí občanům pokuta až do výše 25 000 Kč. Bez potvrzení o požáru a jeho příčině pojišťovny pojistné plnění nevyplácí nebo výrazně krátí.

Hasičský záchranný sbor ČR všem přeje krásné vánoční svátky bez zbytečných komplikací.

 

 

Odkazy na videoreportáže doporučené hasiči ke zhlédnutí:

HZS SČK – Adventní požáry, zábavní pyrotechnika
http://www.hzscr.cz/clanek/videoklip-kapesni-zlodeji-pozary-adventnich-vencu-zabavni-pyrotechnika.aspx

IOO – Požár adventního věnce

https://www.youtube.com/watch?v=vUNDSUAksYs

National Fire Protection Association – Požár vánočního stromku

https://www.youtube.com/watch?v=xr6b9b8FYKk

 

Autor: NS a HZS

Mohlo by vás zajímat