Reklama
Reklama

Články

V Luhačovicích se debatovalo o železniční dopravě

foto ZK
foto ZK

13. 10. 2017

Dopravní plánování na železnici 21. století bylo tématem dvoudenní mezinárodní konference, která byla zahájena 12. října ve Společenském domě v Luhačovicích. Dorazili na ni zástupci domácích i zahraničních železničních dopravců, Ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty a další hosté. Spolupořadatelem akce byl Zlínský kraj.

„Železniční síť ve Zlínském kraji má více než 350 kilometrů a její napojení na sousední moravské kraje i Slovensko nabízí dobrou výchozí pozici pro rozvoj železničního spojení. Současný stav zejména jednokolejných regionálních tratí však není uspokojivý a je zde velký prostor pro zlepšení,“ uvedl  Pavel Botek, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy.

Seznámil pak přítomné s aktuálním stavem nejdůležitějších realizovaných projektů na železniční síti v regionu. Jde o modernizaci trati Otrokovice – Zlín – Vizovice a s ní související studii dostavby navazujícího úseku do Valašské Polanky, dále modernizaci trati Hranice na Moravě – Vsetín – Střelná a přípravu modernizace úseků tratí 340 a 341 na Slovácku. Investorem všech akcí je Správa železniční dopravní cesty.

 

Modernizace trati 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice bude spočívat ve zdvoukolejnění úseku Otrokovice – Zlín a plné elektrizaci úseku Otrokovice – Vizovice. To přinese nejen zvýšení traťové rychlosti a přepravní kapacity, ale také zlepšení komfortu pro cestující, zkrácení jízdních dob a snížení emisí i hlučnosti. V současné době je již hotova dokumentace pro územní řízení a čeká se na posouzení stavby z hlediska vlivů na životní prostředí, tedy tzv. proces EIA. Náklady jsou vyčísleny na 12 miliard korun. Projektu předcházela Studie proveditelnosti dostavby trati Vizovice – Valašská Polanka s odbočkami na Horní Lideč i na Vsetín. Zde byly posouzeny tři varianty, z nichž byla vybrána ta ekonomicky nejvýhodnější (trasa bez tunelů) a stala se základem pro územní plán. Závěrečné rozhodnutí o propojení této části s aktuálně řešenou modernizací trati Otrokovice – Zlín – Vizovice však směřuje k možné realizaci až v horizontu let 2030–2040.

Modernizace trati 280 Hranice – Střelná má velký význam z pohledu napojení Zlínského kraje na evropskou železniční síť. Modernizace umožní zvýšení rychlosti na některých místech až na 160 km/h. Tento projekt již prochází prvními etapami. Aktuálně je dokončována Studie proveditelnosti trati Horní Lideč státní hranice – Hranice na Moravě. Jejím cílem je mimo jiné dořešení úpravy trasy mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím. V nejbližší době se předpokládá vybudování nových peronů ve stanici Vsetín a dále její propojení podchodem s okolní částí města. Modernizováno bude také blízké autobusové nádraží, čímž vznikne významný dopravní terminál.

 

Co se týká přípravy modernizace úseků tratí 340 (Brno – Uherské Hradiště) a 341 (Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk s větví Újezdec u Luhačovic – Luhačovice), je zájmem Zlínského kraje elektrizace těchto tratí jako celku, tedy včetně úseků do Bojkovic a Veselí nad Moravou. Cílem je umožnit vedení přímých vlaků ve směru Praha – Olomouc – Luhačovice a Brno – Veselí nad Moravou – Bojkovice v elektrické trakci.

Autor: Nikola Synek (s využitím TZ Zlínského kraje)

Mohlo by vás zajímat