Reklama
Reklama

Články

Zastupitelé se seznamovali s aktuálním dění ve společnosti VAK Zlín


18. 4. 2017

Ve čtvrtek 13. dubna se na luhačovické radnici konalo setkání věnované aktuální situaci v akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín (VAK).

ěsto Luhačovice vlastní 5,7 procenta akcií této firmy, čímž se řadí spolu s dalšími městy a obcemi k jedněm z větších akcionářů společnosti. Koncem minulého roku ovšem padlo zásadní rozhodnutí soudu, ovlivňující další fungování firmy. Problém se týká části vodárenské infrastruktury na Zlínsku, včetně Luhačovic.

„Zastupitelé Luhačovic si proto na posledním zasedání vyžádali takovouto schůzku se zástupci dalších významných akcionářů, na které by se probraly dopady nastalé situace a možnosti dalšího postupu. Šlo zejména o doplnění informací," nastínila starostka Marie Semelová.
Na setkání dorazila zhruba dvacítka účastníků, mezi kterými kromě starostky a místostarosty Luhačovic a některých zastupitelů města byli například také starostové Otrokovic, Lukova a Želechovic nad Dřevnicí. Nechyběl ani předseda představenstva VAK Zlín Svatopluk Březík a také zastupitel Luhačovic Roman Dostálek, který v současnosti za město figuruje v představenstvu VAKu. A o co se konkrétně ohledně VAKu aktuálně jedná?
„V listopadu loňského roku soud zneplatnil výsledky valné hromady VAKu konané roku 2004, na které bylo rozhodnuto o současném provozním modelu, který řada lidí označuje za nevýhodný. Rozhodnutím valné hromady se tehdy prodala za 80 milionů korun část Moravská vodárenská (MOVO) spadající původně pod VAK a přešla do majetku francouzského koncernu Veolia," poznamenal Dostálek. V praxi jde o to, že zatímco infrastruktura, do které je třeba investovat zůstala VAKu, zisky z prodeje vody jdou ale přes MOVO do zahraničí. MOVO má přitom infrastrukturu od VAKu pronajatu. Voda na Zlínsku zároveň ale pro občany patřila mezi jednu z nejdražších v republice. Platnost usnesení zmíněné valné hromady bylo některými akcionáři VAKu následně zpochybněna a věc se dostala k soudu. „Jsou zatím různé právní názory, zda zmíněným rozhodnutím soudu o zneplatnění valné hromady se ruší prodej Moravské vodárenské, Další soudy týkající se přímo provozní smlouvy ošetřující dodavatelské vztahy ve vodárenství na Zlínsku a převodu majetku MOVOI na Veolii probíhají," dodal Dostálek.
I přes další nerozhodnuté soudy se na luhačovickém setkání ozývaly hlasy vyzívající vedení VAKu k rychlému přijetí kroků k opětovnému převzetí majetku, který od roku 2004 spadá pod MOVO patřící Veolii. Jisté kroky již vedení VAKu dle šéfa firmy Březíka učinilo, ale předseda představenstva také upozorňoval, že samotný majetek bez oprávnění provozovat vodohospodářskou infrasturkturu není úplným řešením. Menší města a obce, která jsou akcionáři VAKu tak teď řeší další společný postup například právě na podobných setkáních, jako bylo to luhačovické. Zajímá je samozřejmě zejména, jaké budou po dořešení uvedených sporů a případnému navrácení majetku VAKu dopady na ceny vodného a stočného pro jejich občany. „Doufáme a budeme se nažit, aby to bylo samozřejmě ve prospěch našich občanů," poznamenala starostka Luhačovic Marie Semelová.
Další aktuální informace lze získat buď přímo na www.vakzlin.cz nebo na stárnkách města Zlína www.zlin.eu, kde lze rozkliknout na úvodní straně informace k problematice v záložce Voda ve Zlíně. Město Zlín je majitelem 47% akcií VAKu a jeho někdejší vedení v roce 2004 z pozice největšího vlastníka zásadně ovlivnilo i původní rozhodnutí o prodeji MOVO Veolii.

FOTOGALERIE:

 

Autor: Nikola Synek

Mohlo by vás zajímat