Reklama
Reklama

Články

„Strážníci chtějí působit hlavně preventivně. Represe nastává až v nutných případech,“ říká velitel luhačovické Městské policie Červenka


20. 3. 2017

Vlastimil Červenka je po léta velitelem Městské policie Luhačovice. Následující rozhovor s ním se tak bude samozřejmě točit kolem úkolů strážníků, řeč bude o vývoji MP Luhačovice v průběhu 25 let jejího fungování i o tom, s čím vším se někdy strážníci ve službě potkají. Nešlo ale vynechat například ani téma kuželkářského sportu, který je Červenkovou mimopracovní vášní. Úvodem jsem se ale samozřejmě ptal na práci strážníků, konkrétně jak moc je komplikovaná v zimě, která byla letos dost mrazivá a se spoustou sněhu. Je pro strážníky služba v takových podmínkách nejobtížnější nebo je těžší v lázeňské sezóně, kdy je klima přívětivé, ale koná se spousta veřejných akcí s davy lidí?

 

V našem městě se případné problémy odvíjí od množství návštěvníků, kteří k nám přijíždějí za léčbou do lázní, k rekreačnímu vyžití, nebo jen na víkend. A samozřejmě v zimních měsících jich je podstatně méně než v sezóně. Takže se dá říct, že adekvátně k tomu je i problémů k řešení. Samozřejmě, že průběh služby v podmínkách letošní zimy byl ale obtížnější než v minulých letech. Strážníci se i v zimních měsících věnují běžným úkolům spočívajícím v kontrole dodržování pravidel veřejného pořádku, navíc v součinnosti s TS zajišťují schůdnost chodníků, schodišť a lávek přes řeku. Zároveň ale věnují zvýšenou pozornost situacím ve svěřených rajonech, například kontrole venčených psů, zda majitelé udržují čistotu, mají splněnu svoji poplatkovou povinnost a zda psi mají známky.

Čemu se také během zimy příslušníci MP Luhačovice musejí věnovat?

Například kontrole vegetace, zda nepřerůstá do profilů komunikací a neztěžuje pohyb chodců či nezakrývá dopravní značky nebo městský mobiliář. Upozorňují majitele pozemků, ze kterých dochází k přerůstání zeleně do veřejných prostor, na jejich zákonnou povinnost upravit větve v době vegetativního klidu, tak aby v letních měsících bylo všechno v pořádku a občany i návštěvníky města tento problémem nezatěžoval.

V čem je pak služba náročná v letních měsících?

Je náročnější hlavně v množství zjištěných a řešených protiprávních jednání, případně situací a problémů návštěvníků města a samozřejmě i množstvím nepříjemných kontaktů při jejich řešení. 

Služba asi není jednoduchá, přitom někdo si možná říká: „Vždyť ti jen dávají pokuty za parkování…“ V čem vidíte hlavní přínos Městské policie pro občany a návštěvníky?

Městská policie je preventivně represivním orgánem města. To „preventivně“ zdůrazňuji na 1. místě. Vznikla proto, aby město mělo zákonný nástroj k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Městská policie má přesně vymezeny úkoly i povinnosti. Oproti roku 1991, kdy vznikl zákon o obecní policii, prošel tento již asi 18 změnami. Přes všechny novely a rozšiřování pravomocí  zcela nesporně právě zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zůstává prioritou práce strážníka. Policie ČR má ze zákona jiné úkoly i větší územní působnost, strážníci působí na katastru města a svým pohybem v ulicích plní preventivní poslání.

Strážníci mají oproti policistům k občanům asi i o krůček blíže, ne?

Měli by být pro občana v případě potřeby dostupnější. Městská policie je orgánem města k zabezpečování veřejného pořádku, no a k tomu patří i povinnost dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení vydaných orgány města. Pokud by nebyla kontrola, tak by asi byl problém s jejich dodržováním a troufám si říct, že by byl v ulicích chaos. Protože strážníci při výkonu svých oprávnění vyžadují po občanech plnění určitých povinnosti, někdo možná bohužel může v jejich práci vidět zbytečnou buzeraci. Věřím ale, že většina občanů spatřuje práci strážníků pro veřejný pořádek ve městě jako přínosnou.

Tím, že jsou Luhačovice lázeňské město, je práce strážníků zde asi dost specifická?

Je zde zejména v letních měsících zvýšený pohyb osob a tím také o hodně více motorových vozidel. S tím se pojí i větší počet dopravních přestupků. Pokud je přestupkové jednání strážníky zjištěno, ale řidič přítomen u vozidla není, pak strážníci musejí dát za stěrač auta výzvu upozorňující na zjištěné protiprávní jednání, to samozřejmě taky patří k naší práci.

Pokuta asi není pro nikoho příjemná, ať už ji dostanete nebo ji musíte někomu udělit… 

Proč byla výzva na vozidlo přiložena a jaký přestupek spáchali, si kolikrát řidiči uvědomí až u nás na stanici. Všechno ale záleží na osobním přístupu, není pro nás problém pochopit, že si někdo odskočí do lékárny a nekoupí si parkovací lístek. Upozorníme ho na jeho povinnost a vyřešíme takové jednání domluvou. Většinu přestupků v dopravě ale řidiči udělají z pouhé pohodlnosti. Strážníci ale neřeší jen přestupky, ale i záležitosti, jako sousedské spory, vleklé problémy s parkováním, černé skládky, vraky v ulicích, rušení nočního klidu a v neposlední řadě fungují i jako určitá poradenská služba a informační servis pro návštěvníky města.

Co nejvíc trápilo strážníky MP v loňském roce a kolik jste vlastně řešili různých případů?

Určitou komplikaci v loňském roce způsobil odchod dvou strážníků a tím vznikl i problém s obsazením služeb hlavně v letních měsících. Jelikož noví strážníci musí absolvovat dvouměsíční školení zakončené zkouškou z odborné způsobilosti k výkonu zákonných oprávnění, doplnění do předchozího stavu se nám podařilo až v závěru roku. Strážníci zjistili a řešili na 2 260 událostí, z toho bylo 1 390 dopravních přestupků, 61 přestupků proti veřejnému pořádku. V blokovém řízení projednali 364 přestupků a 208 podezření ze spáchání přestupku postoupili správním orgánům k projednání. Provedli 35 odchytů volně pobíhajících psů. Poskytovali součinnost pro složky IZS, nebo pomoc v nouzi pro občany.

MP Luhačovice byla zřízena v roce 1992. Od té doby se změnil počet strážníků a jistě i vybavení, ale třeba i přístupy či úkoly. Můžete vývoj popsat?

Zastupitelstvo města přijalo v roce 1991 usnesení, kterým se rozhodlo založit městskou policii, v lednu následujícího roku bylo vyhlášeno výběrové řízení, vybráni 4 uchazeči a ti nastoupili do rekvalifikačního kurzu, který byl realizován v prostorách Policejní akademie v Praze. Po jeho absolvování a složení zkoušky před ministerskou komisí nastoupili od 1. května noví strážníci k plnění úkolů na úseku ochrany veřejného pořádku ve městě. Přiznám se, že v těch úplných začátcích jsme ani moc nevěděli, jaké problémy nás mohou při praktickém plnění úkolů čekat. Z toho důvodu se možná některé zákroky potřebné k zabezpečení veřejného pořádku řešily i na hraně zákona. Postupem času se zákon o obecní policii ale v mnohém požadavkům praxe přizpůsobi,l a to hlavně díky tlaku ze strany vedení velkých měst.

O co zejména šlo?

Přibývaly požadavky jak na nové úkoly, povinnosti a oprávnění strážníků, tak i změnu struktury městských policií. Některé změny se dotkly i naší MP. S přibývajícími povinnostmi pro strážníky se zastupitelstvo města rozhodlo navýšit jejich počet na sedm. Došlo ke změně sídla MP Luhačovice, z radnice jsme se přestěhovali na ulici Nábřeží a postupně přibylo do výbavy služební vozidlo, přístroj k provádění dechové zkoušky na alkohol, kamera, diktafony, tablet a další technika potřebná k zajištění výkonu zákonných oprávnění strážníků.         

Jaká byla Vaše cesta do čela MP Luhačovice?

Když jsem se dověděl o záměru města zřídit městskou policii, přihlásil jsem se do výběrového řízení a uspěl jsem. Tehdy jsem to bral jako výzvu zkusit zajímavou práci v místě bydliště. V souladu s tehdejší legislativou mě rada města jmenovala velitelem MP, stejné usnesení s potvrzením do funkce velitele přijala rada i v roce 1996, po jedné z novel zákona.

Z hlediska územního máte Vy osobně přímo na starost Řetechov. Jak moc se liší služba v centrálních Luhačovicích a v místních částech? Tam se asi jen vyjíždí dle potřeby, ne?

Samozřejmě, že je tu rozdíl. Posuzování situací necháváme na osadních výborech, pokud je třeba, na jejich žádost vyjíždíme problémy řešit. Ze zkušenosti vím, že problémy, které řešíme v centrální části města,  dokáží občané v místních částech vyřešit bez zásahu úřední moci. Mají tam k sobě blíž a umí najít řešení sami,  aniž by do jejich životů zbytečně zasahoval někdo další.   

Město má také smlouvu s Pozlovicemi, kde může v případě potřeby MP Luhačovice zásahem pomoci. Jak moc tam strážníci vyrážejí a co tam řeší?

Hlavním požadavkem vedení Pozlovic bylo, aby veřejnoprávní smlouva řešila problematiku odchytu volně pobíhajících psů na jejich území. Strážníci vyjíždějí do Pozlovic pouze k řešení tohoto problému a na základě požadavku tamní starostky nebo jí pověřené osoby. Každý výjezd strážníků k plnění veřejnoprávní smlouvy je totiž Pozlovicím zpoplatněn.    

V Luhačovicích se zavádějí bezpečnostní kamery. Zatím je ale tuším jen jedna?

Vloni byl zprovozněn jeden kamerový bod v prostoru ulice Dr. Veselého před poštou. Pokud dojde k rozšíření o další kameru, měla by být před hotel Vltava, aby zajistila prostor části ulice Dr. Veselého od hotelu Litovel až po Najádu. Vše záleží na finančních možnostech města.   

Jaká pozitiva možnost využívat kamer přináší?

Hlavním kladem kamerových systémů je zdokumentování situace v místě případného protiprávního jednání, a pokud je zajištěna nepřetržitá sledovanost, jsou kamery významným prvkem na úseku prevence kriminality. 

V televizi je řada filmů a seriálů z policejního prostředí. Co si o nich myslíte, třeba aktuálně o seriálu Četníci z Luhačovic?

Televizní seriály mají za úkol diváka zaujmout a pobavit. Některé jsou divácky zajímavé, ale realita je jiná, například pohyb „vyšetřovatelů“ na místě činu a zajišťování stop je někdy hodně diletantské, prostě kriminalistická praxe musí ustoupit požadavku producenta nebo režiséra. Za v tomto ohledu nejrealističtější v poslední době považuji seriál Případy 1. oddělení, který se opíral o mimořádnou míru autenticity a přesnosti v popisu policejní práce i prostředí. Zajímavý byl pro mě i starší seriál Dobrodružství kriminalistiky a samozřejmě klasika Hříšní lidé města pražského. U Četníků z Luhačovic mi uniká smysl názvu, zřejmě měli producenti snahu přilákat diváky k obrazovkám při vzpomínce na některé díly Četnických humoresek, které se v Luhačovicích točily. V novém seriálu totiž z Luhačovic až tak moc záběrů k vidění není.    

Při natáčení uniformovaní strážci zákona někdy i asistují, například když se kvůli filmování musí na chvilku zastavit doprava, aby nerušila hlukem…

MP Luhačovice asistovala u natáčení Četnických humoresek, u seriálu Četníci z Luhačovic jsme museli asistenci odmítnout. Požadavky produkce nebylo možné z naší strany personálně zajistit, a tak museli filmaři požádat o spolupráci Policii ČR.     

Jaké jsou vlastně podle Vás nejdůležitější vlastnosti strážníka?

Podstatou práce strážníka městské policie je práce s lidmi, takže by rozhodně měl být komunikativní, spravedlivý, nestranný, zodpovědný, dbát na zákon, mít určitou míru empatie, schopnost obstát ve stresových situacích. Měl by mít schopnost ovládat své emoce i potlačovat projevy agresivity a samozřejmě být fyzicky zdatný tuto práci vykonávat.     

Můžete uvést nějakou neobvyklou situaci ze služby v MP Luhačovice?

Před pár lety jsme přijali oznámení, že na stromě u Miramare je nějaká velká ještěrka, asi chameleon. Prvně jsme si mysleli, že jde o vtip, ale strážníci vyjeli na místo a opravdu na stromě u Šťávnice chameleona spatřili. Odchytli ho a přivezli na služebnu. Jenže vznikl problém, co s ním. Útulek pro exotická zvířata tady nemáme, ZOO takové zvíře jen tak nevezme a neměli jsme informaci, že by nějaký chovatel chameleona postrádal.

Jak jste tedy problém vyřešili?

Vzpomněl jsem si tehdy, že nedlouho předtím byla v Elektře výstava plazů, tak jsme sehnali telefon na pořadatele. Sice nám nedokázal odpovědět, zda někomu do Luhačovic chameleona prodával, ale poradil, na koho se obrátit, abychom problém vyřešili. Zavolali jsme jeho známé, která byla také chovatelka plazů, nalezence se ujala a převzala ho do náhradní péče. 

V posledních letech se občas řešily stížnosti občanů na rušení nočního klidu v souvislosti s hernou Bonver. Je už tam klid?

Provozovatel herny provedl některé úpravy, umístil kamery před vchod, zabezpečil vstup tak, že umožnil obsluze nevpustit problémové návštěvníky do provozovny. Obtíže s hlukem při nasedání osob do vozů TAXI u provozovny není reálné omezit. Neslyšel jsem ale, že by se v poslední době nějaké problémy u zmíněné provozovny opakovaly.

Celorepublikově se poslední léta řeší problém různých podomních prodejců. Prý se nedávno i tady pokoušel někdo starší občance volat s tím, že chtěl nabízet lepší elektřinu a že jí zkontroluje účty. Jak se pochybným nabídkám vyhnout?

Telefonáty podobného typu se občas vyskytnou. Jediná rada je neuzavírat žádné smlouvy, pokud sami změnu nechcete. Jestliže se pro změnu rozhodnete, nepodepisovat smlouvu hned, ale pořádně si ji pročíst, případně zkonzultovat s někým z rodinných příslušníků. Zrušit následně takovou smlouvu bývá hodně složité a většina seniorů to ani nezvládne. Zásadní rada je nikoho nepouštět do bytu, být obezřetní a nedůvěřovat všem těm slibům o vysokých úsporách. Už rok platí Nařízení Rady města č. 1/2016, které na území Luhačovic nabídku, prodej zboží a poskytování služeb bez předchozí objednávky zakazuje. Pokud si lidé službu neobjednali a obtěžuje je, mohou zavolat na číslo 724 006 379, což je mobil naší hlídky, která ráda přijede pomoci problém vyřešit.  

Letos se pohřešovala mladá žena žijící v Luhačovicích, co to pro MP znamenalo?

Tuto informaci jsme od Policie ČR sice obdrželi, ale vzápětí bylo pátrání odvoláno, jelikož se hledaná osoba policii sama ozvala.

V létě Lázně poukazovaly na nedodržování některých pravidel v Lázeňském areálu, např. zákazu jízdy na kole na pískových plochách. Zpřísnili jste tam dohled?

Dohled nad veřejným pořádkem v Lázeňském areálu je stejný jako na ostatních místech ve městě.  Strážníci provádí kontrolu v nepravidelných pochůzkách, a pokud zjistí porušení pravidel veřejného pořádku, tak k vyřešení využijí svá zákonná oprávnění. Trvalý dozor na Lázeňském náměstí není z personálních důvodů možný.

Nejste jen velitelem MP, ale lidé Vás znají také jako člena kuželkářského oddílu. Ten teď hraje Interligu. Jste uváděn jako organizační pracovník a sám v soutěžích za luhačovické A ani B přímo „nekoulíte“ – dá se tedy Vaše pozice brát jako trenérská? Předpokládám, že jinak ale hrajete. Jak byste na tom byl při konfrontaci na dráze proti těm nejlepším?

Jsem trenérem a vedoucím družstva mužů, takže je to spíše manažerská pozice. Interliga je úplně jiný level, 6 nejlepších družstev slovenské extraligy a 6 české 1. ligy je zaručená kvalita. Možná se to nezdá, ale pokud chcete hrát vyrovnanou partii s těmi nejlepšími, tak se musíte na zápasy připravit, hráči soustavným a kvalitním tréninkem a já sledováním soupeřů, výkonů jejich hráčů, to v jaké sestavě družstva nastupují. Pak lze promyslet nějakou variantu v sestavě a hráče na soupeře připravit. Takže trénovat musím, ale abych ještě pravidelně hrál za „B“ na to už mi dnes času moc nezbývá. No a vždycky hrají ti nejlíp připravení, čímž odpovídám i na poslední otázku, jak by asi ta konfrontace dopadla.

Oddílu kuželkářů se daří, vloni jste s áčkem získali stříbro v domácí 1. lize, letos hrajete Interligu. Tam jste po 18. kole, kdy Vám dávám dotazy, byli na 3. místě z 12 týmů. Jak tipujete konečné umístění Luhačovic v Interlize?

Dnes můžu s klidem říct, že první ročník Interligy jsme zvládli a zachránili jsme se i pro příští sezónu. Škoda tří prohraných domácích zápasů v jarní části, získat tyto body, tak to by byla spokojenost maximální, když ale porovnám možnost ioddílu s ostatními účastníky Interligy, tak udržení se v této elitní kuželkářské společnosti je velkým úspěchem. Hrajeme zápasy proti kuželkářským baštám s daleko větší členskou základnou, než máme my. Podbrezová, Inter Bratislava, Velký Šariš, Modranka, Sučany i Trstená mají u našich sousedů velkou tradici a zaručují kuželkářskou kvalitu. Naše výsledky ukázaly, že jsme se mezi těmi nejlepšími neztratili, dokázali jsme některá družstva porazit i na jejich kuželnách a dokázali, že naše mladé družstvo má hráčský potenciál, se kterým se dá dál pracovat. Je to zkušenost hlavně pro naše juniory, teď jen neusnout na vavřínech a dál na sobě tvrdě pracovat! Ti kluci na to mají.

Asi nejtěžší soupeř Vás čeká až po našem rozhovoru, 11. března přijede Podbrezová. To bude asi velký mač, že?

Podbrezová je absolutním lídrem Interligy, neztratila ani bod a dnes už je i jasným mistrem. Jejich družstvo, hrající pod vedením srbského reprezentačního trenéra Ponjaviče, je složeno výhradně z hráčů národních reprezentací. Jednak Srbska (Zavarko, Tepša). A samozřejmě Slovenska (Tomka, Nemček, Kuna, Kozák). Navíc Zavarko je úřadujícím mistrem světa i čerstvým vítězem světového poháru jednotlivců, je to prostě světová jednička. Vidět jeho hru na vlastní oči je zážitek pro každého kuželkáře. Jeho styl je vlastně jednoduchý, ale spočívá v absolutní soustředěnosti a až strojovém provedení hodu. Pokud dokážete každý hod provést stejně přesně, pak se můžete stát světovou jedničkou. 

Jaké máte další zájmy kromě kuželek? Jak relaxujete?

Tak jako většina v mé generaci jsem se v mládí věnoval snad všem dostupným sportům, dnes zůstaly jen ty kuželky. Když je hezké počasí tak turistika, pohodové projížďky na kole, jinak nějaká zajímavá knížka, sklenička kvalitního vína, víc toho nestíhám.

Můžete, prosím, přiblížit i něco málo ze soukromí? Je třeba někdo z Vaší rodiny také v nějakých bezpečnostních složkách, podobně jako Vy?

Jsem rozvedený, žiji spolu s přítelkyní a jejími dcerami, přítelkyně pracuje ve školství. Z předchozího manželství mám dva syny, starší Martin žije v Pardubicích, je profesionálním vojákem, má dvě dcerky, pět a tři roky. Mladší Filip bydlí v Luhačovicích, pracuje v gastronomických službách a s přítelkyní vychovávají dvouletou dcerku.

V souvislosti s Vaším příjmením mě napadá i to, zda nejste nějak příbuzensky spřízněn s Červenkovými, kteří jsou spojeni s luhačovickým a zlínským fotbalem a firmou Lukrom, nebo zda je to shoda jmen?

Vzhledem k tomu, že majitel Lukromu Zdeněk Červenka i já oba pocházíme z Újezdce, tak nějaké příbuzenské vazby tam určitě budou.  Společný máme ročník narození, v mládí jsme spolu hráli fotbal, takže takové to chlapské kamarádství tam určitě zůstalo.

 

 

 

 

Autor: Nikola Synek

Mohlo by vás zajímat