Reklama
Reklama

Články

Také v Luhačovicích a okolí vyrazí koledovat tři králové


3. 1. 2017

Tradiční Tříkrálová sbírka se uskuteční na Luhačovicku v sobotu 7. ledna. Lidé tak budou moci po roce opět přispět na dobrou věc.
„Prosíme všechny občany Luhačovic a okolních obcí, aby opět přijali vlídně tříkrálové koledníčky a předem děkujeme za všechny příspěvky do sbírky," poznamenala ředitelka Charity Svaté rodiny Luhačovice Lenka Semelová.

Jak doplnila, v loňském roce bylo na území působnosti luhačovické Charity při sbírce vybráno díky štědrosti lidí a ochotě dobrovolníků tvořících kolednické skupinky úctyhodných 332 tisíc korun. „Finanční prostředky posloužily potřebným rodinám s dětmi a sociálně potřebným lidem v tomto regionu a část prostředků byla využita k zakoupení nového automobilu, který nám bude dodán v nejbližší době a pomůže k rychlejší přepravě zdravotních sester a pečovatelek za uživateli domácí pečovatelské služby," nastínila Semelová.
V Luhačovicích letos vyrazí kolednické skupinky opět od místního kostela zhruba v 9 hodin po mši s žehnáním koledníčků. "Předpokládáme, že letos bude opět kolem 25 skupinek koledníků přímo v Luhačovicích a celkem asi 55 v oblasti působnosti naší Charity," doplnila Semelová. 
A na co půjde letošní výtěžek z koledování na Luhačovicku? „V roce 2017 opět půjde část vybraných peněz na přímou pomoc potřebným a dále bychom rádi z výtěžku financovali rozvoj charitních služeb luhačovické Charity a prostředky využili na rekonstrukci prostor, které již přes 10 let slouží denně potřebám uživatelů i pracovníků Charity Luhačovice," poznamenala Semelová

Upozornění na konání sbírky již měly domácnosti dostat do svých poštovních schránek formou informačního letáčku všude tam, kde luhačovická Charita působí. Tedy v Luhačovicích, Biskupicích, Dolní Lhotě, Horní Lhotě, Kladné-Žilín, Ludkovicích, Podhradí, Polichně, Pozlovicích, Řetechově a Sehradicích. Pokud by měl někdo dotaz nebo se ještě chtěl aktivně zapojit do sbírky jako koledník, lze se ozvat případně na kontakty uvedené níže.

Charita Svaté rodiny Luhačovice, Hradisko 100, tel. 577 132 355
Ředitelka: Mgr. Lenka Semelová, DiS., mobil: 731 402 043
Koordinátor dobrovolníků: Mgr. Karel Adámek, mobil: 737 012 235, e-mail: dobrovolnici@luhacovice.charita.cz

Autor: Nikola Synek

Mohlo by vás zajímat