Reklama
Reklama

Informace KHS k epidemiologické situaci + Upozornění pro rodiče

OMEZENÍ PROVOZU MŠ - PANDEMIE COVID-19

 

 

V souvislosti s nepříznivým vývojem výskytu onemocnění COVID-19 rozhodla Rada města Luhačovice o omezení provozu mateřské školy od 16. 3. 2020 do odvolání..

 

Podrobnější informace k omezení provozu zde - aktualizace k 31. 3. 2020

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

 

Na základě doporučení KHS Zlínského kraje upozorňujeme rodiče, kteří navštívili regiony s výskytem onemocnění COVID - 19, že děti nebudou po dobu 14-ti dnů po návratu přijaty do mateřské školy.

Informujte prosím telefonicky třídní učitelky o pobytu v těchto regionech.

 

 

 

 

Informace KHS k epidemiologické situaci

 

 

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění

 

 

Výzva Krajské hygienické stanice - přijímání dětí, které navštívily rizikovou oblast

 

 Aktuální informace KHS k 6. 3. 2020 - oblast Itálie