Reklama
Reklama

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Bude se konat dle vývoje pandemie COVID-19. Informace budou upřesněny.

 

Rodiče přinesou vyplněné tiskopisy:

(tiskněte prosím oboustranně)

 

 

Přijďte prosím bez dětí!