Reklama
Reklama

Zápis do MŠ Luhačovice na školní rok 2020/2021

           Koná se v obobí od 2. do 16. května 2020

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

Rodiče dodají do mateřské školy:

  • Oboustrannou kopii oibčanského průkazu zákonného zástupce (doklad o trvalém bydlišti)
  • Prostou kopii rodného listu dítěte
  • Vyplněnou žádost o přijetí
  • Čestné prohlášení k očkování

 

Formuláře ke stažení zde:

 

Ředitelka školy poskytne informace také o možnosti přijetí dítěte

do logopedické třídy.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Podání přihlášky lze provést:

  • datovou schránkou:  eybkuf8
  • e-mailem na adresu: reditel.msluhac@seznam.cz - pouze s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou na adresu: Mateřská škola Luhačovice, Komenského 301, 763 26  Luhačovice
  • osobním dodáním do poštovní schránky u vstupních dveří do ředitelny MŠ

 

Doručení žádosti ředitelka potvrdí na Vaši e-mailovou adresu (pište čitelně) a bude Vám přiděleno registrační číslo (při zveřejnění oznámení o přijetí se neuvádí jméno a příjmení dítěte).

Případné dotazy zodpoví ředitelka MŠ na e-mailové adrese reditel.msluhac@seznam.cz nebo na tel. 577 133 301, 734316076.