Reklama
Reklama

Reklama

Zdravotní a sociální grant Nadace Synot zřizovaná senátorem Ivo Valentou 2017

Grantová komise rozhodla o přijetí našeho projektu "Prospěšná i zábavná logopedie".

Mateřská škola získala nadační příspěvek ve výši 10.000,- Kč. Tyto finance budou využity na zakoupení potřebného materiálního vybavení "logopedické hovorny". Bude tím zvýšena možnost poskytování kvalitní logopedické péče pro děti s nejrůznějším typem a stupněm narušené komunikační schopnosti.