Reklama
Reklama

Reklama

Rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015

 

Od listopadu 2015 využíváme v logopedické třídě učební pomůcku nazvanou KLOKANŮV KUFR. Jedná se o soubor didaktického materiálu, který byl zakoupen z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015. Tento program spolufinancoval pomůcku částkou 20 800 Kč.
Samotný KLOKANŮV KUFR je charakterizován jako všestranná pomůcka pro děti předškolního věku. Jedná se o pomůcku, pomocí které můžeme pracovat nejenom na rozvoji slovní zásoby dětí, která je hlavní doménou logopedické třídy, ale i na systematickém rozvoji všech vzdělávacích kompetencí v rámci rozvoje dětí v naší třídě.

Didaktická pomůcka KLOKANŮV KUFR se skládá ze tří boxů:

1. Box se zaměřuje na rozvoj zrakového vnímání a paměť, motoriku, grafomotoriku a kresbu.

2. Box se zaměřuje na rozvoj sluchového vnímání a paměť, řeč a základní matematické představy.

3. Box se zaměřuje na rozvoj orientace v čase a orientace v prostoru.

Celá sada je doplněna hodnotícími listy a manuálem, jak s jednotlivými částmi pracovat.