Reklama
Reklama

Potvrzení na slevu z daní za umístění dítěte v mateřské škole

 

 

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), v souvislosti se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

umožňuje již od roku 2014 zaměstnancům v rámci ročního zúčtování daní nebo v daňovém přiznání, uplatnit nově zavedenou tzv. slevu na školku, přesněji "za umístění dítěte v předškolním zařízení"  v daném zdaňovacím období" (§ 35 ba odst. 1 písm. g) a § 35 bb ZDP).

Jedná se o slevu jako o roční odpočet částky zmíněných výdajů (úplaty za předškolní vzdělávání) od celoroční daně, nejvýše však částky 9.900,- Kč za umístění v roce 2016. Podmínky poskytnutí slevy jsou podrobně popsány v  ustanovení § 35 bb ZDP - Sleva za umístění dítěte.

Výše slevy se dle § 38 l odst. 2 písm. f) ZDP prokazuje potvrzením mateřské školy, které obsahuje:

  1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka
  2. celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

 

Uvedené potvrzení bude rodičům vystaveno na požádání v kanceláři účetní MŠ od 10. ledna 2017.