Reklama
Reklama

Společnost

Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady v Luhačovicích, Jablůnce a Skašticích

3. 10. 2012

Prestižní ocenění „O keramickou popelnici" dnes v Kroměříži obdržely obce Zlínského kraje, které nejlépe třídí odpad. Stylové trofeje a finanční odměny předali představitelům samospráv zástupci Zlínského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. Ceremoniál byl součástí informační kampaně „Třídění je styl", zaměřené na podporu tříděného...


Vážení vážených občanů pro Charitu Luhačovice – První Svatováclavský jarmark

1. 10. 2012

V den české státnosti byli převáženi představitelé města Luhačovice i další dobrovolníci mající smysl pro humor a recesi. Akce proběhla v rámci programu prvního Svatováclavského jarmarku před městskou radnicí v Luhačovicích.


Světlušky z Luhačovic zachránily obyvatele Města Ember

1. 10. 2012

Ve dnech 21. – 23. 9. hostil Litvínov téměř dvě stovky mladších skautů (tzv. vlčat a světlušek), kteří přijeli na celostátní kolo prestižního skautského závodu – Závodu vlčat a světlušek o putovní vlajku Náčelní a putovní totem Náčelníka.


Našli jsme poklad sv. Václava

25. 9. 2012

Putování se svatým Václavem je tradiční sobotní akce pro děti a jejich rodiče, kterou pořádá Charitou Svaté rodiny Luhačovice v rámci Týdne s Charitou Luhačovice a farností Luhačovice.


Slavnostní otevření na Charitě Luhačovice

25. 9. 2012

V neděli 23. 9. 2012 v odpoledních hodinách proběhlo Slavnostní otevření rekonstruovaných prostor Charity Luhačovice. Začátkem tohoto roku se nám podařilo rekonstruovat prostory Denního stacionáře a suterén budovy, kde vznikla nová keramická dílna.


Blíží se volby do zastupitelstev krajů a do Parlamentu České republiky

24. 9. 2012

Ve středu 19. září se na radnici města konalo první zasedání okrskových volebních komisí. Úkolem tohoto zasedání bylo složení slibu členů okrskových komisí, vylosování předsedy a místopředsedy.


Největší zájem byl o otisky prstů a dovednost koní

24. 9. 2012

Ukázky integrovaného záchranného systému byly jakýmsi vyvrcholením Týdne mobility. Na ulici Nábřeží a před Pólou se v pátečním slunečném dopoledni ukázalo to nejlepší co policie má.


7. ročník Evropského týdne mobility v Luhačovicích.

24. 9. 2012

Po šesti úspěšných ročnících od 16. do 22. 9. probíhal Evropský týden mobility v našem městě. Téma letošní kampaně bylo „Pohyb správným směrem."


Mimořádné opatření misterstva zdravotnictví

21. 9. 2012

Provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby se zakazuje nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu ethanolu od 20% objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu.