Reklama
Reklama

Aktuality z města

Veletrhy cestovního ruchu v Brně

12. 1. 2006

[img=1 left]Dnes se otevřou brány výstaviště v Brně pro vystavovatele a první návštěvníky veletrhů cestovního ruchu Go a Regiontour. Ve čtvrtek 12. ledna (od 10. 00 do 18.00 ) v pátek 13. ledna (od 10. 00 do 18. 00) jsou veletrhy určeny pro odborné návštěvníky a na sobotu 14. ledna (od 10. 00 do...


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2006 - \"Pomozte lidem v nouzi\"

11. 1. 2006

První záznam o tříkrálové obchůzce v českých zemích se váže k letopočtu 1668. Písmena K+M+B, která koledníci tradičně vyznačují posvěcenou křídou na dveře domů, nejsou počáteční písmena Tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara, ale zkratkou latinských slov požehnání: Christus m...


Pozvánka na plesy do Luhačovic

11. 1. 2006

Tanec patří k nejstarším druhům umění. Taneční slavnosti se pořádaly od nejstarších dob. V Čechách začal pořádat v druhé polovině 19. století vlastenecké bály J. K. Tyl. Na nich se nejenom tančilo, ale i zpívalo a recitovalo. Z Prahy se bály a plesy postupně rozšířily do dalších obcí...


Živý betlém

2. 1. 2006

Ve středu 26. prosince se prostranství před kostelem Svaté rodiny zaplnilo. Lidé přišli zhlédnout prastarý příběh o narození Ježíše. Živí herci, z nichž asi neobdivovanější byla Terezka Machů představující malého Ježíška v jeslích, podávali i přes velkou zimu výborné výkony. Jedna...


17. ročník Štědrovečerního běhu Zahradní čtvrtí

2. 1. 2006

Více než 100 diváků sledovalo 17. ročník tradičního Štědrovečerního běhu Zahradní čtvrtí, který se běžel v sobotu 24. prosince. Běželo 75 závodníků ve čtyřech kategoriích. Hlavní závod na 2000 m vyhrál Dalibor Slovák.

Kategorie 0 - 6 ...


Silvestrovská zábava ze starými vtipy z roku okolo 1930

31. 12. 2005

Polibek na dobrou noc
Pěkná ošetřovatelka ukládá k spánku pacienta a s úsměvem se ptá: "a mohu ještě něčím posloužit?" "Polibte mne prosím ještě," odvětí pacient. "Moment hned to bude, jenom zavolám posluhovačku, ta dělá hrubou práci z...


Charita pořádá Tříkrálovou sbírku 2006

29. 12. 2005

Obecným účelem Tříkrálové sbírky 2006 (dále TKS 2006) je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Hlavním posláním je upozornit na potřebné lidi kolem nás a zprostředkovat jim pomoc. Díky této sbírce můžeme financovat pomoc postiženým lidem, sociálně...


Změny v DDM

27. 12. 2005

V oblasti zájmového vzdělávání nechává ministerstvo školství velký prostor pro jednotlivé školy a školská zařízení. Nový školský zákon vyzvedl zájmové vzdělávání z okrajové činnosti na určité vzdělávání, které není klasifikováno. Nová vyhláška výslovně říká, že zájmov...


Vánoce

24. 12. 2005

Oslavy Vánoc začínají před večerem slavnosti narození Ježíše Štědrým dnem. Teprve až po východu první hvězdy mohla rodina zasednout ke stolu, který byl tento den obzvlášť bohatě prostřen. Dnes máme spojenu tuto večeři především s rybami, ale vždy tomu tak nebylo. Ještě do 19. století...