Reklama
Reklama

 

Uzavření mateřské školy

 

 

Mateřská škola Luhačovice bude se souhlasem Rady města Luhačovice

(Usnesení 105/R7/2019)

ve dnech

1. - 26. 7. 2019  UZAVŘENA.

 

 Ředitelka MŠ stanovuje na červenec úplatu ve výši 69 Kč.

 

Pokud dítě nebude do MŠ docházet ani jeden den v červenci nebo srpnu,

bude úplata za předškolní vzdělávání na základě žádosti zákonných zástupců prominuta.

 

 

 

Ředitelství školy