Reklama
Reklama

Reklama

Symboly města

Znak města Luhačovice

Ve stříbrném štítě na zeleném trávníku jabloň s plody v přirozených barvách, provázená vpravo krojidlem, vlevo radlicí, oboje modré.

Prapor města Luhačovice

List praporu tvoří tři svislé pruhy, modrý, bílý a modrý, v poměru 1:3:1. Uprostřed bílého pruhu jabloň, vysoká 6/7 šířky listu, z městského znaku.

Původ symbolů

Luhačovice měly v poli pečeti, datované rokem 1691, košatý strom (údajně jabloň) mezi krojidlem a radlicí. Když byly v roce 1936 povýšeny na město, nechaly si pořídit medaili s uvedenými symboly vloženými do štítu, čímž toto pečetní znamení dostalo charakter znaku.

Ten byl dočasně nakreslen v luhačovické pamětní knize. Strom v přirozených barvách byl nakreslen původně do modrého štítu. Zvolené barvy však zčásti odporovaly heraldickým pravidlům, podle nichž nelze klást ve znaku barvu na barvu. Heraldické barvy jsou červená, modrá, zelená a černá. V roce 1967 získaly obce zákonem  právo používat městské znaky, tehdy byl celorepublikově zpracován soupis znaků měst a obcí. Tak se dostal znak Luhačovic z roku 1936, opravený tak, aby šlo jednoznačně o jabloň do publikace Jiřího Čarka Městské znaky v českých zemích (1983).

Když v roce 1994 požádaly Luhačovice o udělení praporu, doporučil Moravský zemský archiv autorovi návrhu panu Pavlů ze Zlína upravit i znak, tak aby odpovídal heraldickým pravidlům. K udělení symbolů Luhačovic v dnešní podobě došlo Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 2. září 1994.