Reklama
Reklama

Články

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

19. 1. 2011

Pozvánka na 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice,
které se koná ve čtvrtek 27. ledna 2011 od 14:00 h ve velké zasedací místnosti radnice č. 107 - I. podlaží.

P r o g r a m:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Volba osadních výbor

Pozvánka na 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice,
které se koná ve čtvrtek 27. ledna 2011 od 14:00 h ve velké zasedací místnosti radnice č. 107 - I. podlaží.

P r o g r a m:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Volba osadních výborů
4. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
5. Obecně závazná vyhláška o systému komunálního kompostování
6. Programové prohlášení zastupitelstva na volební období 2010 - 2014
7. Granty města Luhačovice na rok 2011
8. Finanční záležitosti města
9. Majetkové záležitosti města
10. Informace ke zprávám z rady města
11. Informace starosty a místostarostky
12. Interpelace
13. Různé (od 16:00)
14. Závěr

Autor: Luhainfo

Mohlo by vás zajímat